Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2014 г., обхващаща периода 1.1.2014 г. - 31.12.2014 г. -

Актуално / Новини

ДОКЛАД НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НАВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТАНА 21-22.02.2015 Г.УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На основание чл. 11...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 13.02.2015 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби срещу решения на избирателната комисия за избор на органи и за избор на делегати на Софийската адвокатска колегия.ІІ. Дисципли...


Предварителен отчетен доклад за дейността на Висшия адвокатски съвет, от 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г. - обхващащ дейността до 06.02.2015 г. г.

Актуално / Новини

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г.Обхващащ дейността на ВАдвС към 06.02.2015 г.УВАЖАЕМИ ГОСПО...


Съболезнователен адрес до близките на Президента Желю Желев

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ ОПЕЧАЛЕНИ БЛИЗКИ,Позволете ми от името на Висшия адвокатски съвет и лично от свое име да поднеса най-дълбоки съболезнования по повод кончинат...


Тържествена церемония по удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на проф. дюн Васил Мръчков

Актуално / Новини

На 27.01.2015 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звани...


Поздравителен адрес

Актуално / Новини

До адвокат Йонко ГрозевУВАЖАЕМИ КОЛЕГА ГРОЗЕВ,Приемете искрените и сърдечни поздравления на Висшия адвокатски съвет за избирането Ви за съдия в Европ...


80-годишен юбилей на Българското национално радио

Актуално / Новини

На 25.01.2014 г. Българското национално радио чества своя 80-годишен юбилей. Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова беше сред оф...


Брой 1/м. януари 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 30.01.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 16.01.2015 г. до 30.01.2015г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Среща с председателя на Националнот...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 16.01.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 12.12.2014 г. до 16.01.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки....


СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

СТАНОВИЩЕ по тълкувателно дело №1/2015 г. ОСНК по следния въпрос: Всички дела ли за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и след...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни