Становище по тълкувателно дело №1/2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2015 г. по следните въпроси: "Какъв е правният характер на органите на Разплащателна агенция - ДФ "Земедел...


Становище по тълкувателно дело №2/2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2015 г. по следния въпрос: Подлежат ли на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ вредите, причинени на граждан...


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по въпроса: "Какъв е порокът на съдебен акт, по...


Становище по тълкувателно дело №6 / 2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6 / 2015 г. по следните въпроси: 1. „Какъв е характера на сроковете по чл.208 от Закона за устройство на територ...


Становище по тълкувателно дело №7 / 2015 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №7 / 2015 г. по въпросите: 1. Съставлява ли съществено нарушение на административно производствените правила и принцип...


Становище по тълкувателно дело №8/2014 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №8/2014 г. ОСГК с предмет част от въпросите предмет на тълкувателно дело №4/2014 г. ОСГК на ВКС (въпроси 1б и 4а) и тъл...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни