На 27.01.2015 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. дюн Васил Мръчков.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Юридическия факултет на Софийския университет за изключителните постижения в правната наука, юридическото образование и нормотворческата и правоприложната практика, за изключителен принос в научното и педагогическото сътрудничество с Университета и във връзка с 80-годишнина на проф. Васил Мръчков.

Сред официалните гости, които почетоха събитието, бяха председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Ралица Негенцова и главният секретар адв. Валентин Бенатов.

Проф. дюн Мръчков е автор на първия след 1957 г. български учебник по трудово право, на първия български учебник по осигурително право и на първия и единствен досега учебник по международно трудово право. Работил е в Комитета по правата на човека на ООН, в Административния съвет на Международната организация на труда и Международната асоциация по трудово право и обществено осигуряване.

Проф. дюн Васил Мръчков преподава задължителните учебни дисциплини „Трудово право“ и „Осигурително право“. Създател и първи преподавател в дисциплината „Международно трудово право“. Автор е на пет учебника, десет монографии, десет коментара и практически ръководства, 34 студии, 207 статии, 19 рецензии и информации и десетки научно-популярни публикации на български, английски, испански, полски, руски и френски език.

По-късно при представяне на „Юбилейния сборник, посветен на 80-годишнината на проф. Мръчков“ председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова връчи на проф. Мръчков почетния плакет на Висшия адвокатски съвет, придружен със специални грамота и поздравителен адрес.