До адвокат Йонко Грозев

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА ГРОЗЕВ,

Приемете искрените и сърдечни поздравления на Висшия адвокатски съвет за избирането Ви за съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург!

Безапелационният Ви избор от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа още на първи тур е признание за Вашия авторитет, богат опит в защита правата на човека и е знаков – както за този толкова важен за европейските граждани съд, така и за нас като българи!

Желая Ви здраве, мъдрост и творчески сили!

Работете с присъщите Ви отговорност и професионализъм и като съдия в Европейския съд по правата на човека!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА