І. Разглеждане на жалби срещу решения на избирателната комисия за избор на органи и за избор на делегати на Софийската адвокатска колегия.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

ІV. Разни