КС: Няма пречка Народното събрание да изслушва главния прокурор и да му дава препоръки

Актуално / Новини

Днес, 12.07.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. №6/2022 год., с което отхвърли искането на главния прокурор на Република Бълг...


Брой 5-6/май - юни 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Прокурорите избраха членовете на ВСС от професионалната им квота (обновена)

Актуално / Новини

Днес Общото събрание на прокурорите избра трима за членове на ВСС от състава на прокурорската колегия. В края на днешния ден избирателната комисия обя...


5 202 са адвокатите, регистрирани в ЕПЕП

Актуално / Новини

От писмо на ВСС, получено от Всшия адвокатски съвет става ясно, че адвокатите, регистрирани в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), са 5 202...


ВАдвС в становище: Водачът не носи отговорност, ако собственикът не е уведомен за служебно прекратената регистрация на МПС

Актуално / Новини

Съгласно чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата водач, който управлява МПС със служебно прекратена регистрация, се лишава от право да упра...


МС прие новата наредба за юридическото образование

Актуално / Новини

Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалифик...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОСГК на ВКС с предмет следните въпроси за тълкуване:1. Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т....


Становище по тълкувателно дело №7 / 2020 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №7 / 2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Попада ли в приложното поле на член 237, алинея 1 АПК...


Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:„Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал....


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Кой е субект на отговорността...


Ще удължи ли Народното събрание срока за електронното връчване на адвокат?

Актуално / Новини

Искането за удължаване на срока в ГПК за връчване на книжа на адвокат само чрез ЕПЕП е вече входирано в деловодството на парламента.Припомняме, че Вис...


Споразумение за партньорство между Висшия адвокатски съвет и „БОРИКА“ АД

Актуално / Съобщения

На 01.07.2022 г., Висшият адвокатски съвет сключи споразумение за партньорство с „БОРИКА“ АД за срок от 3 години, по силата на което на всички изявили...


Президентът на ССВЕ: Успехът на организирания от България конгрес надхвърли очакванията ни

Актуално / Новини

Уважаеми г-н Председател,От името на ССВЕ и от мое име бих искал да изразя най-голямата ни благодарност за гостоприемството към нас от Ваша страна и о...


Невъзможното задължително връчване чрез ЕПЕП – какво ще правят съдът и адвокатите

Актуално / В медиите

Връчването на адвокат се извършва чрез Единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба. Това предвижда от 3...


ВАдвС до ВСС: Влизаме в проблем с връчванията по ЕПЕП. Кажете ни колко адвокати са се регистрирали в платформата

Актуално / Новини

През последните две години Висшият адвокатски съвет многократно е алармирал и е изразявал позиция по проблеми, свързани с електронното правосъдие, вкл...


Най-после! Народното събрание чу адвокатите и увеличи НПР от 25 на 40 %

Актуално / Новини

Днес, 29 юни, 47-то Народно събрание увеличи нормативно признатите разходи на адвокатите от 25 на 40 %. Това стана възможно, след като 110 народни пре...


Висшият адвокатски съвет: Закриването на специализираните съд и прокуратура не е противоконституционно

Актуално / Новини

Това заявява в становище до Конституционния съд Висшият адвокатски съвет по КД № 9/2-22 г. То беше образувано на 04.05.2022 г. по искане на главния пр...


Становище по конституционно дело №9 / 2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №9 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 169...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни