Инициативен комитет в помощ на пострадалите адвокати от земетресенията в Турция и Сирия

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Адв. Ивайло Дерменджиев и адв. Златимир Жечев имаха планирано посещение в гр. Анкара, Турция, с адв. Еринч Сагкан - председател на...


ВКС образува тълкувателно дело относно обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване на производството, образувано по тъжба на пострадалия

Актуално / Новини

Върховният касационен съд образува тълкувателно дело относно обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване на наказателното произв...


Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 16.02.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 16.02.2023 г.


Становище по тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Когато недвижим имот, придобит по време на брака при д...


Становище по конституционно дело №18/2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №18/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на разпор...


Брой 12/декември 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Протокол № 31/19.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 31/19.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси за тълкуване:1. „В производството по оспорване на решение на общ...


Информация за приетия бюджет на ВАдвС за 2023 г.

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Бюджетът на Висшия адвокатски съвет за 2023 г., приет с решение от 05.01.2023 г., е публикуван в закритата секция на сайта на ВАдв...Стартира процедурата по подбор на кандидати за български съдия в ЕСПЧ

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Във връзка с изтичането на мандата на българския съдия Йонко Грозев на 12 април 2024 г., Министерството на правосъдието обявява процед...


Приеха изменения, насочени към пълната дигитализация на имотния регистър

Актуално / Новини

Парламентът окончателно гласува на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Проектът, предложен от Министерството на правосъдиет...


Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС със следни...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулат...


Застраховка "Професионална отговорност на адвокатите"

Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, I. На 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет подписа договора за застраховка „Професионална отговорност“ за 2023 г. със „ЗАСТРАХОВА...


Протокол № 30/05.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 30/05.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвСДостъп до продуктите на ЛАКОРДА АД

Висш адвокатски съвет

Получаване на индивидуална парола за достъп до продуктите на ЛАКОРДА АД


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни