Протокол № 84/09.04.2021 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 92/16.07.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 92/16.07.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Брой 6/юни 2021

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 16.07.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 16.07.2021 г.


ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА HELP ЗА БЪЛГАРИЯ ТОМИСЛАВ ТОШКОВ (HELP INFO POINT) БЕШЕ ИЗБРАН В КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВА НА ЧОВЕКА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА (HELP PROGRAMME OF THE COUNCIL OF EUROPE)

Актуално / Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА HELP ЗА БЪЛГАРИЯ ТОМИСЛАВ ТОШКОВ (HELP INFO POINT) БЕШЕ ИЗБРАН В КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВ...


Брой 5/май 2021

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Адвокатурата: Ако не е изпълнил уговорката за плащане на цената, купувачът не може да иска обявяване на договора за окончателен

Актуално / Новини

Ако по предварителния договор има уговорка за финализирането на сделката след плащане на цялата цена, той не може да бъде обявен за окончателен по иск...


Становище по конституционно дело №5 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №5 / 2021 г., образувано по искане на президента на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 138, т. 5 от...


Протокол № 91/18.06.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 91/18.06.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвСПротокол № 90/11.06.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 90/11.06.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 89/28.05.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 89/28.05.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 88/21.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 88/21.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 87/14.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 87/14.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №4/2020 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2020 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следният въпрос: „Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, ко...


Становищe по конституционно дело №7 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становищe по конституционно дело №7 / 2021 г. , образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, предл. в...


Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.

Актуално / Избори за висши органи на адвокатурата 2021 г.

Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни