22 ноември - Ден на българската адвокатура

Актуално / Новини

Уважаеми колеги адвокати, Поздравяваме Ви с 22 ноември - Деня на българската адвокатура! Светът, страната и ние, адвокатите, преминаваме през изключ...


Адвокати в Ямбол ще консултират безплатно граждани по случай Деня на адвокатурата

Актуално / Новини от адвокатските колегии

Адвокати в Ямбол ще консултират безплатно граждани в Деня на българската адвокатурата – 22 ноември. По повод професионалния празник местната колегия о...


Дневен ред за извънредни заседания на ВАдвС на 23.11.2022 г. и на 24.11.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредни заседания на ВАдвС на: 23.11.2022 г., от 14:00 ч. и 24.11.2022 г., от 10:00 ч.


Ден на отворените врати в АК - Пловдив

Актуално / Новини от адвокатските колегии

По повод 22 ноември – Деня на българската адвокатура, Адвокатски съвет Пловдив организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.На 22 ноември 2022 г. от 13:00 до 17...


Българската и гръцката адвокатури с общи инициативи

Актуално / Новини

Организационното укрепване на адвокатските професии в България и Гърция – това беше основната тема, която обсъдиха днес в Атина председателят на Висши...


Становище по конституционно дело №17 / 2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №17 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на...


Протокол № 24/20.10.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 24/20.10.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Открита процедура за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката от 8 юли 2005 г.

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове

Висшият адвокатски съвет, със свое Решение № 603 от 03.11.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Етич...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.11.2022 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


Висшият адвокатски съвет с почетен плакет за юридическия факултет на Софийския университет

Актуално / Новини

Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" отбелязва своята 130 годишнина. Сред официалните гости на тържеството беше и пре...


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит - есенна изпитна сесия - 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 30.10.2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат двата казуса от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на...


Ден на народните будители – празник на 100 години!

Актуално / Новини

Едва ли има друг народ, който е вплел мисията на духовните си водачи в метафората на събуждането. Да е въздигнал на благодарствения си пиедестал онези...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 29 Октомври 2022 г. (Есенна сесия-2022 г.)

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2022 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит – р...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ПЪРВА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ - ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И СПИСЪК С НЕ ИЗДЪРЖАЛИТЕ ПЪРВА ЧАСТ И НЕ ДОПУСНАТИ ДО ВТОРА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ - ЕСЕННА СЕСИЯ 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Списъкът с издържалите първата част на писмения изпит (решаване на тест), проведен на 29.10.2022 г. и допуснати до втората част...


ВАС: В ревизионно производство по ДОПК данъчните нямат право да установяват прикрити трудови договори

Актуално / Новини

Органите по приходите нямат правомощието инцидентно, в хода на ревизионното производство, да обявяват съществуването на трудови правоотношения по пово...


Павлина Панова, председател на КС: Европейската конвенция за защита правата на човека е вдъхновение за нас

Актуално / Новини

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи служи за вдъхновение на Конституционния съд. А в личен план винаги съм изпитвал...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни