Извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Обемен дневен ред имаше Висшият адвокатски съвет на извънредното си заседание, проведено на 09.05.2022 г. Сред обсъжданите теми бяха надграждането на...


Гешев сезира Конституционния съд за закриването на спецправосъдието

Актуално / В медиите

Главният прокурор внесе искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Зако...


„Под обстрел сме“ – поредна хакерска атака прекъсна заседанието на ВСС

Актуално / В медиите

"Колеги, под обстрел сме“. Репликата е на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, а поводът – поредната хакерска атака, ко...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 09.05.2022 г.

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 09.05.2022 г.


Великотърновската адвокатска колегия отбеляза своя първи празник

Актуално / Новини от адвокатските колегии

Великотърновската адвокатска колегия отбеляза първия си празник вчера, на 29 април. Датата е определена с решение на Адвокатския съвет и не е самоцелн...


Брой 3/март 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Протокол № 16/14.04.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 16/14.04.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


С Тълкувателно решение 1/2020 ВКС отговори на въпрос, поставен от Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

С Тълкувателно решение № 1/2020 г. от 27.04.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2021 г. ОСГКТК на ВКС с предмет, следния въпрос за тълкуване:"Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва д...


Становище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос за тълкуване:„По каква процедура се развива админстративното производст...


Великден е! Нека възкръсне доброто!

Актуално / Новини

Великден е един от най-светлите празници. Големият Радичков беше казал: „Ние, българите, имаме два големи празника: Рождество Христово — Коледа, и...


АК - Пловдив и юридическият факултет на ПУ "Пайсий Хилендарски" с обща инициатива

Актуално / Новини

Адвокатска колегия - Пловдив и юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" организираха Научно-практическа дискусия на тема...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия 2022 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за п...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за п...


Приветствие на д-р Ивайло Дерменджиев по повод Деня на Българската конституция и юристите

Актуално / Новини

Приветствие на д-р Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет, по повод Деня на Българската конституция и професионален празник на юри...


Честит 16 април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите (допълнена)

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, уважаеми юристи, съдебни служители и представители на многобройната юридическа общност! В днешните нелеки времена за пореден път отб...


Министърът на правосъдието Надежда Йорданова посети Адвокатска колегия Велико Търново

Актуално / Новини от адвокатските колегии

На 15.04.2022 г., в офиса на адвокатска колегия Велико Търново, членовете на ръководните органи на колегията се срещнаха с министъра на правосъдието г...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни