Протокол № 28/08.12.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 28/08.12.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Кабинетът "Габровски" не мина. Парламентарните групи уважиха българската адвокатура в приветствията си

Актуално / Новини

113 гласа „за“, 125 “против“ и 0 „въздържал се“ – това е резултата от гласуваната днес кандидатурата на проф. Николай Габровски за министър-председ...


Брой 9-10/септември-октомври 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Адвокатурата да бъде част от европейския механизъм за върховенство на правото

Актуално / Новини

Адвокатурата да бъде част от Съвета за прилагане на националния координационен механизъм за върховенство на правото (СПНКМВП). Такова решение единодуш...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТРИТЕ ЧАСТИ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, проведен на 29, 30 октомври и 12 ноември 2022 г. – Есенна сесия 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Уважаеми кандидати,Удостоверенията на успешно издържалите трите части на изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия-2022 г., се получават в а...Предложение до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за образуване на тълкувателно дело относно противоречива съдебна практика по прилагане на чл. 95 и чл. 95а от Закона за авторското право и сродните му права

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за образуване на тълкувателно дело относно противореч...Становище по тълкувателно дело №4 / 2022 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:„Имат ли юридическите лица с нестопанска цел, регистрирали се в Реги...


Протокол № 27/24.11.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 27/24.11.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 26/23.11.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 26/23.11.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 08.12.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 08.12.2022 г.


Протокол № 25/03.11.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 25/03.11.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Висшият адвокатски съвет участва в заседанието на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ)

Актуално / Новини

Значимостта на адвокатската професия по време на война и интегритета на съдебната система – това бяха водещите теми на поредното заседание на Съвета н...


Становище по тълкувателно дело №2/2022 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:„Представлява ли стажът по чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт...


ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Актуално / Новини

ПОЗИЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ По повод публикации в електронни медии (Bird.bg и dnevnik.bg), както и изнесена информация в предаването „Денят...


Председателят на Висшия адвокатски съвет с лекция пред студентите на ЮФ на Софийския университет

Актуално / Новини

С лекция на председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев стартира обща инициатива на Деканското ръководство на Юридическия факултет...


БНР: Отбелязват се 134 години от приемането на първия Закон за адвокатите в България

Актуално / В медиите

Днес е Ден на българската адвокатура. Навършват се 134 години от приемането на първия Закон за адвокатите в България. Негов автор е тогавашният минист...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни