Становище по тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Когато недвижим имот, придобит по време на брака при д...


Становище по конституционно дело №18/2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №18/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на разпор...


Брой 12/декември 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Протокол № 31/19.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 31/19.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси за тълкуване:1. „В производството по оспорване на решение на общ...


Информация за приетия бюджет на ВАдвС за 2023 г.

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Бюджетът на Висшия адвокатски съвет за 2023 г., приет с решение от 05.01.2023 г., е публикуван в закритата секция на сайта на ВАдв...Стартира процедурата по подбор на кандидати за български съдия в ЕСПЧ

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Във връзка с изтичането на мандата на българския съдия Йонко Грозев на 12 април 2024 г., Министерството на правосъдието обявява процед...


Приеха изменения, насочени към пълната дигитализация на имотния регистър

Актуално / Новини

Парламентът окончателно гласува на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Проектът, предложен от Министерството на правосъдиет...


Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №2/2022 г. ОСГК на ВКС със следни...


Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1 / 2022 г. ОСНК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулат...


Застраховка "Професионална отговорност на адвокатите"

Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, I. На 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет подписа договора за застраховка „Професионална отговорност“ за 2023 г. със „ЗАСТРАХОВА...


Протокол № 30/05.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 30/05.01.2023 г. от редовно заседание на ВАдвСДостъп до продуктите на ЛАКОРДА АД

Висш адвокатски съвет

Получаване на индивидуална парола за достъп до продуктите на ЛАКОРДА АД
Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 19.01.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 19.01.2023 г.


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни