Изпратен е отговор от Висшия адвокатски съвет на писма от Висшия съдебен съвет

Актуално / Новини

Относно: реализиране на интеграцията между Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и Единния адвокатски регистър (ЕАР)


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 30.03.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 30.03.2023 г.


Протокол № 33/24.02.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 33/24.02.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


Становище по конституционно дело №20/2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №20/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 8, т...


Становище по конституционно дело №19/2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №19/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 10,...


Меморандум за защита на пострадалите от домашно насилие бе подписан в Министерството на правосъдието

Актуално / Новини

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети, към които функционират Р...


Брой 1/януари 2023

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Протокол № 32/16.02.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС, продължено на 20.02.2023 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 32/16.02.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС, продължено на 20.02.2023 г.


Изявление на Висшия дисциплинарен съд след ОСАС-2023 г.

Актуално / Новини

Сряда, 8 март 2023 г. Председател на ВДС адв. Илонка Райчинова


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНИРАНИ ТЕСТОВЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДВОКАТСКИ РЕГИСТЪР

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че в периода от 3 март (петък) до 5 март 2023 г. (неделя) включително, ще се извършат планирани тестове на системата...


Проведена на 28.02.2023 г. среща между председателя на Висшия адвокатски съвет адв. д-р Ивайло Дерменджиев и министъра на правосъдието г-н Крум Зарков

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет внесе в Министерството на правосъдието предложение по чл. 122, т. 11 от Закона за адвокатурата за промени в чл. 20 т. 2 и чл....


Предложение до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС за иницииране на тълкувателно производство по въпроси на изпълнителното производство

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС за иницииране на тълкувателно производство по въпроси, касаещи приложениет...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.03.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.03.2023 г.


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ ОТ 24.02.2023 Г.

Актуално / Новини

Във връзка с изказването на 19 янyapи 2023 г. в пpaвнaтa ĸoмиcия нa Hapoднoтo cъбpaниe на глaвният пpoĸypop Ивaн Гeшeв, че норми на Hаказателнопроцесу...РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТ 16.02.2023 Г.

Актуално / Новини • Актуално / В медиите

Висшият адвокатски съвет съобщава, че не е вземал решение за изразяване на позиция по повод изказванията на адвокат Екимджиев, направени в интервю по...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 24.02.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 24.02.2023 г.


НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ВРЪЧИ ОТЧЕТА ЗА 4-ГОДИШНИЯ СИ МАНДАТ В ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЗАЛА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ

Актуално / Новини

Събитието са проведе в присъствието и с изказванията на адв. д-р Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия адвокатски съвет, г-жа Илияна Йотова – виц...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни