Парламентът закри окончателно специализираните съд и прокуратура

Актуално / Новини

Парламентът закри окончателно Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната...


Още от конференцията по Закона за собствеността: За конституционната неприкосновеност на частната собственост – критично

Актуално / В медиите

Доклад на Красимир Влахов, конституционен съдия, пред научно-практическата конференция, посветена на 70-ата годишнината от приемането на Закона за соб...


Ден на отворените врати на българската адвокатура ще се проведе на 19 април в Смолян, Чепеларе, Девин и Златоград

Актуално / Новини от адвокатските колегии

По повод Деня на Конституцията и юриста - 16 април, Адвокатска колегия - Смолян организира Ден на отворените врати на българската адвокатура. Това съо...


Юристи от всички власти и академичните среди уважиха Научно-практическата конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Народни представители, съдии от Конституционния съд и от върховните съдилища, представители на изпълнителната власт, преподаватели, председателят на С...


Допълнителна информация относно провеждането на Ден на отворените врати на българската адвокатура - 15.04.2022 г.

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Уважаеми колеги,Както вече бе съобщено, по повод Деня на Конституцията и юриста - 16 април, Висшият адвокатски съвет организира Ден на отворените врат...


Становище по конституционно дело №1/2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №1/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълку...


ВАС показа на МВР, че правилата му за граничен контрол са незаконни

Актуално / Новини

Правилата, по които МВР извършва проверките по границата, са незаконни. Това ясно показа в решение (пълния му текст виж тук) състав на Върховния админ...


Адвокатурата събира науката, практиката и законодателя на дискусия за собствеността и нейните ограничения

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) събира водещи представители на науката и практиката и народни представители, за да обсъдят дали след 70 години действ...


Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 14.04.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 14.04.2022 г.


СЮБ до управляващите: Юристи от всички власти, науката и практиката да разработят концепция за бъдещето на правосъдието

Актуално / Новини

Юристи от всички власти, представители на правната доктрина и на практиката да се обединят в няколко екипа, които да разработят ясна концепция за разв...


Ден на отворените врати на българската адвокатура

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, По повод Деня на Конституцията и юриста - 16 април, Висшият адвокатски съвет организира Ден на отворените врати на българската ад...


Нова телевизия: Адв. Йордан Минчев е на 93 години

Актуално / В медиите

Тази неделя рубриката "Нищо лично" на "Нова телевизия" ни среща с един мъж, който добре помни края на Втората световна война. И след това минава с дос...


Протокол № 15/28.03.2022 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 15/28.03.2022 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


ВАдвС: Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ обезщетение за морални вреди от незаконно уволнение

Актуално / Новини

При незаконно уволнение държавните служители, полицаите и военните имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за...


Становище по конституционно дело №21/2021 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №21/2021 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на пр...


Протокол № 14/17.03.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 14/17.03.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Публична покана относно изработване на адвокатски карти

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет отправя публична покана за представяне на писмени оферти относно предоставяне на следната услуга: „Отпечатване на адвокатски...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:„Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение на неимуще...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни