Протокол № 41/15.03.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 40/22.02.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 39/15.02.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Конкурс на ERA-CCBE за млади адвокати на „Young lawyers”

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Скъпи колеги, Уведомяваме ви за откриването на регистрация за конкурса на ERA-CCBE за млади адвокати на„Young lawyers”. Условия за участие: К...


Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 14.06.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 14.06.2019 г.Протокол № 38/08.02.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 37/18.01.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 36/11.01.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Искане за обявяване на противоконституционност на §50 от ПЗР на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за обявяване противоконституционност на §50 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното по...


Адвокатурата: Уволнението на митничари заради обвинение противоречи на Конституцията

Актуално / Новини

Новото изискване към митничарите да не са обвиняеми или подсъдими погазва правото на труд и презумпцията за невиновност и трябва да бъде обявено за пр...


Всеки председател на отделение във ВАС – със секретар. Понижаване в ранг за служители със слаба атестация

Актуално / В медиите

Към всеки председател на отделение да бъде разпределен секретар, а служителите да могат да бъдат не само повишавани в ранг, но и понижавани. Това са с...


Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани със ЗМИП

Актуално / Новини

Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани с изпълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Двата документа са, както следва:1...


ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА, гр. ПЛОВДИВ, 15.06.2019 г.

Актуално / Събития • Актуално / Новини

На Конференцията ще бъдат разгледани следните теми: „Правото и културното наследство” (първи панел) „Предложение за промени в процесуални закони...


Парламентът даде зелена светлина за обезщетяване на вреди от незаконни наредби

Актуално / В медиите

Гражданите и бизнесът да могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за обезщетяване на вредите, които са...


Обнародван e Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗИД ЗМИП), в сила от 28.05.2019 г.

Актуално / Новини

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП). Законът влиза...


АДВОКАТУРАТА РАЗЯСНИ В СТАНОВИЩЕ ДО ВКС: Каква е разликата между предлагане и даване на подкуп

Актуално / Новини

Каква е разликата във формите на изпълнителното деяние между предлагане и даване на подкуп? Това е един от двата въпроса, по които предстои да се прои...


Представиха превод на български език на решения на Федералния конституционен съд

Актуално / Новини

Превод на български език на решения на Федералния конституционен съд беше представен днес в зала "Тържествена" на съдебната палата в София. Изданието...


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body