Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.

Актуално / Новини

Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.


ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ ОТ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 13 ЮНИ 2021 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява отговорите от вторат...


ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ ОТ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 13 ЮНИ 2021 г.

Актуално / Новини

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява отговорите от вторат...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2021 г., ОТ 09:00 ч.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2021 г., ОТ 09:00 ч.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...
Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 17.06.2021 г.

Актуално / Новини

Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 17.06.2021 г.


Отказ за вписване от АС - Благоевград на Христина Стоянова Джартова

За председатели на АС / Откази за вписване

Отказ за вписване от АС - Благоевград на Христина Стоянова Джартова


Отказ за вписване от АС - Благоевград на Иванка Стоянова Христова

За председатели на АС / Откази за вписване

Отказ за вписване от АС - Благоевград на Иванка Стоянова Христова


Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 18.06.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 18.06.2021 г.


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 12 ЮНИ 2021 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява верните отговори от...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.06.2021 г., от 14:00 ч., регистрация от 13:15 ч.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАД...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 12 ЮНИ 2021 г.

Актуално / Новини

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява верните отговори от...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.06.2021 г., от 14:00 ч., регистрация от 13:15 ч.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАД...


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Решение №3445/11.06.2021 г. на Висшия адвокатски съветКомисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, след провеждане на първата част...


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати

Актуално / Новини

Решение №3445/11.06.2021 г. на Висшия адвокатски съветКомисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, след провеждане на първата част...


Становище по конституционно дело №6 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №6 / 2021 г., образувано по искане на Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на...© 2021 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни