Окончателно: Адвокатската тайна няма да бъде нарушена

Актуално / Новини

Седмица след като в Държавен вестник излязоха поредните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), свързани с обявяването на действи...


Становище по тълкувателно дело №1/2019 г. ОСНК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2019 г. ОСНК на ВКС, с предмет следните въпроси:1. В какво се изразява разликата във формите на изпълнителното деяни...


Протокол № 43/19.04.2019 г. от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 43/19.04.2019 г. от заседание на ВАдвССпешна среща между адвокатурата и НАП заради данъчните проверки

Актуално / Новини

Коректните към фиска адвокати не трябва да имат опасения от предстоящите данъчни проверки. Такова уверение е получило ръководството на адвокатурата от...


Брой 3/март 2019

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Адвокати и магистрати обсъдиха етичните правила на правните професии

Актуално / В медиите

Законът е страшно нещо. Само високообразовани и добродетелни хора могат да си служат със закона. С тази перифраза на писателя Йордан Йовков („Думата е...


Списък на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за пролетната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:...


Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за пролетната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:...


Списък на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за пролетната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:...


Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за пролетната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:...


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 17.05.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 17.05.2019 г.


Haближaвa пpoлeтнaтa изпитнa cecия зa нoви пoпълнeния в aдвoĸaтypaтa

Актуално / В медиите

Изпитът нa ĸaндидaтитe зa aдвoĸaти и млaдши aдвoĸaти зa пpoлeтнaтa изпитнa cecия пpeдcтoи, cъoбщaвa Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт. Oпoвecтeн e и peдът зa...


11-ти годишни награди на "Правен свят" и Международен правен център

Актуално / В медиите

Над 200 представители на юридическата общност бяха гости на тържествената церемония по връчването на 11-те годишни награди на "Правен свят" и Междунар...


Пробив в КС – състав на върховния съд може да иска тълкуване на Конституцията

Актуално / В медиите

Важен пробив в практиката, който разширява достъпа до конституционно правосъдие, направи днес Конституционният съд (КС), като призна правото на отделе...


Kонституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 3/2019 г.

Актуално / Новини

Днес, 09 май 2019 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на разпо...


Парламентът прие на първо четене промени в НК за неизбежната отбрана

Актуално / В медиите

Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище. Такова няма и когато нападение...


Отменено е задължението до 12 май да се изготвят и изпращат на ДАНС вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Актуално / Новини

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите...


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body