Становище по конституционно дело №21 / 2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №21 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установява...


Предложение до Общото събрание на Търговската колегия на ВКС за иницииране на тълкувателно производство по въпроси на международния търговски арбитраж

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Общото събрание на Търговската колегия на ВКС за иницииране на тълкувателно производство по въпроси, свързани с исковете за отмяна на а...


Студенти от НБУ бяха гости на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Тясна се оказа заседателната зала на Висшия адвокатски съвет във вторник, 4 април, по време на срещата със студенти от Нов български университет. Над...


Текст от Закона за движение по пътищата е противоконституционен, твърди Висшият адвокатски съвет

Актуално / Новини

"Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия, 2023 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 30.03.2023 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...


Избрани са новите представители на Висшия адвокатски съвет в Националното бюро за правна помощ

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В заседание, проведено на 30.03.2023 г., Висшият адвокатски съвет избра своите представители в Националното бюро за правна помощ з...


Съобщение от "Информационно обслужване" АД във връзка с интеграцията на ЕАР с ЕПЕП

Актуално / Новини

Какво Ви информирахме в предходна комуникация след интеграцията с ЕАР се установи, че в стария ЕПЕП има адвокати, които имат профили по стар адвокатск...Сътрудничество в областта на защита на правата на децата обсъдиха Ивайло Дерменджиев и социалният министър Лазар Лазаров

Актуално / Новини

Възможностите за засилване на сътрудничеството в областта на гарантиране на правата и интересите на децата обсъдиха д-р Ивайло Дерменджиев и Лазар Лаз...


Протокол № 34/09.03.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 34/09.03.2023 г. от редовно заседание на ВАдвСИзпратен е отговор от Висшия адвокатски съвет на писма от Висшия съдебен съвет

Актуално / Новини

Относно: реализиране на интеграцията между Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и Единния адвокатски регистър (ЕАР)


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 30.03.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 30.03.2023 г.


Протокол № 33/24.02.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 33/24.02.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


Становище по конституционно дело №20/2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №20/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 8, т...


Становище по конституционно дело №19/2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №19/2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 10,...


Меморандум за защита на пострадалите от домашно насилие бе подписан в Министерството на правосъдието

Актуално / Новини

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети, към които функционират Р...


Брой 1/януари 2023

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни