Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани със ЗМИП

Актуално / Новини

Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани с изпълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Двата документа са, както следва:1...


ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА, гр. ПЛОВДИВ, 15.06.2019 г.

Актуално / Събития • Актуално / Новини

На Конференцията ще бъдат разгледани следните теми: „Правото и културното наследство” (първи панел) „Предложение за промени в процесуални закони...


Парламентът даде зелена светлина за обезщетяване на вреди от незаконни наредби

Актуално / В медиите

Гражданите и бизнесът да могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за обезщетяване на вредите, които са...


Обнародван e Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗИД ЗМИП), в сила от 28.05.2019 г.

Актуално / Новини

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП). Законът влиза...


АДВОКАТУРАТА РАЗЯСНИ В СТАНОВИЩЕ ДО ВКС: Каква е разликата между предлагане и даване на подкуп

Актуално / Новини

Каква е разликата във формите на изпълнителното деяние между предлагане и даване на подкуп? Това е един от двата въпроса, по които предстои да се прои...


Представиха превод на български език на решения на Федералния конституционен съд

Актуално / Новини

Превод на български език на решения на Федералния конституционен съд беше представен днес в зала "Тържествена" на съдебната палата в София. Изданието...


Висшият адвокатски съвет инициира среща в Окръжен съд - Благоевград по проблеми с прилагането на Закона за правната помощ

Актуално / Новини

По инициатива на Висшият адвокатски съвет в Окръжен съд – Благоевград, се проведе среща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Национал...


24 май

Календар / Други събития

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 31.05.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 31.05.2019 г.


Протокол № 44/17.05.2019 г. от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 44/17.05.2019 г. от заседание на ВАдвС


Списък на кандидатаите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит на 01.06.2019 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Устният изпит ще се проведе на 1 юни 2019 г. от 9.00ч. в сградата на ВАдвС, в гр. София, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4 (сградата на "Кореком").


Списък на кандидатаите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит на 01.06.2019 г.

Актуално / Новини

Устният изпит ще се проведе на 1 юни 2019 г. от 9.00ч. в сградата на ВАдвС, в гр. София, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4 (сградата на "Кореком").


ВАдвС категорично: Процедури по доброволно събиране на вземания не могат да бъдат предмет на уредба от ГПК

Актуално / В медиите

Предложенията на Камарата на частните съдебни изпълнители да се възлага на съдебните изпълнители доброволно извънсъдебно събиране на вземания до разме...


Адвокатурата „скочи“ срещу идея ЧСИ да събират доброволно малки дългове

Актуално / В медиите

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) се противопостави на предложение съдебните изпълнители да събират доброволно задължения до 5600 лева. В становище до з...Висшият адвокатски съвет е категоричен: Процедури по доброволно събиране на вземания не могат да бъдат предмет на уредба от ГПК

Актуално / Новини

Предложенията на Камарата на частните съдебни изпълнители да се възлага на съдебните изпълнители доброволно извънсъдебно събиране на вземания до разме...


Адвокатите са против законодателна забрана за условни присъди при смърт на пътя

Актуално / Новини

Предложението на „Обединени патриоти“ за промени в Наказателния кодекс (НК), с които отново да бъдат завишени санкциите за причинена смърт на пътя, е...


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 19 май 2019 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Изпитът ще се проведе на 19 май 2019 г. от 14 часа, регистрация от 13 часа, в сградата на СУ "Св. Климент Охридски", 292-ра и 272-ра аудитория.


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body