Новата наредба за юридическата правоспособност вече е факт, влиза в сила от 2020 г.

Актуално / В медиите

Стажът за придобиване на юридическа правоспособност – 2 месеца общ и 4 месеца професионален, изпитът – първо тест, а после казус. Всичко това ще се сл...Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет-2018 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и докладиРЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2018 г.

За членове / Актове на Общото събрание на адвокатите от страната

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2018 г.


РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2017 г.

За членове / Актове на Общото събрание на адвокатите от страната

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2017 г.


Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 15.02.2019 г.​​

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 15.02.2019 г.


УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО СУ "Климент Охридски" ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 23-24 ФЕВРУАРИ 2019 г.

Актуално / Общо събрание на адвокатите от страната

Уведомяваме Ви, че достъпът до сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към аудитория 272 – гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, за п...


В Народното събрание беше валидиран юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция

Актуално / В медиите

В Народното събрание беше валидиран юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на 140-ата годишнина от Учредителното събрание...


Фирма осъди парламента и Агенцията за приватизация за 120 000 лв.

Актуално / В медиите

Бившето държавно предприятие „Изгрев“ осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизаконен контрол (АПСК) да му платят обезщетени...Съдът на ЕС: Пребиваващ в друга страна от ЕС има право на обезщетения за деца в родината му, дори и да е безработен

Актуално / В медиите

Гражданин на Европейския съюз (ЕС), който пребивава в друга държава-членка има право на обезщетения за децата си, които са в родината му, дори и да е...


Домашното насилие вече е престъпление с промени в Наказателния кодекс

Актуално / В медиите

Всички форми на домашно насилие вече са престъпление, след като парламентът даде дефиниция на "домашно насилие" в окончателно приетите промени в Наказ...


Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет-2018 г.

Актуално / Общо събрание на адвокатите от страната


Върховният съд за новите подсъдност, такси и закрити заседания в АПК

Актуално / В медиите

Пленумът на Върховния административен съд преди седмица прие становище по делото в Конституционния съд (КС) за последните промени в Административнопро...Решение на ВАдвС за свикване на Общото събрание на адвокатите от страната на 23-24 февруари 2019 г.

Актуално / Общо събрание на адвокатите от страната

На извънредното си заседание, проведено на 11.01.2019 г., Висшият адвокатски съвет прие:Решение № 1510 На основание чл. 122, ал. 1, т. 1, във връзк...


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 08.02.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 08.02.2019 г.


© 2019 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body