СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ПЪРВА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ - ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И СПИСЪК С НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ПЪРВА ЧАСТ И НЕ ДОПУСНАТИ ДО ВТОРА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ – ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2023 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Писменият изпит на 21 май 2023 г., неделя (втора част-решаване на казуси) ще се проведе в сградата на Университета за национално...Становище по тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следните въпроси за тълкуване:1. „В случаите, в които държавата, в която е извърше...Представители на българската адвокатура взеха участие в Националната конференция на НБПП в гр. Пловдив (12 - 13 май 2023 г.)

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Председателят на Висшия адвокатски съвет - адв. д-р Ивайло Дерменджиев взе участие в Националната конференция на Националното бюро за правна помощ (НБ...


Висшият адвокатски съвет изпрати писмо до ВСС по проблеми, свързани с ЕПЕП

Актуално / Новини

Проблеми, регистрирани при работа с оптимизирания Единен портал за електронно правосъдие обсъди Висшият адвокатски съвет на днешното си заседание (11....


Списък на допуснатите кандидати за Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда на 20, 21 май и 3 юни 2023 г., с разпределението им по изпитни зали за 20.05.2023 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 804/30.03.2023 г. на Висшия адвокатски съвет, пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати` 2023 г...


UIA Business Law Forum in Budapest

Календар / Международна дейност

UIA Business Law Forum in Budapest The world’s oldest lawyer’s network, the Union Internationale des Avocats (UIA) will hold its 14th UIA Annual Busi...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.05.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.05.2023 г.


Великотърновската адвокатска колегия отбеляза по оригинален начин празника си

Актуално / Новини от адвокатските колегии

С оригинална изложба отбеляза празника си Великотърновската адвокатска колегия - 29 април. Експозицията беше под надслов "144 години конституционализъ...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС, с преформулиран въпрос за тълкуване, както следва:„Приложима ли е разпоредбата на чл. 1, ал....


Протокол № 36/20.04.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 36/20.04.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №6 / 2022 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6 / 2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:“Приложим ли е чл. 140, ал. 1 от Административнопроцесу...


Висшият адвокатски съвет и АСП с партньорство в мерките по гарантиране правата на децата

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет и Агенцията за социално подпомагане подписаха Споразумение за сътрудничество и партньорство за гарантиране на правата и инте...
Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСНК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСНК на ВКС, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за даване на отговор на следния въпрос: „Разпо...


Честит Ден на Конституцията и юриста! Честит Великден!

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, Отново отбелязваме Деня на Конституцията и юриста. Празникът, който честваме не само адвокатите и правната общност в България, а и к...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни