Становище по тълкувателно дело №1/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2013 г. ОСГК и ТК  на ВКС по поставените за тълкуване 11 въпроси, първият от които е:  Какви са право...


Становище по тълкувателно дело №2/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпросите С кое действие принудителното изпълнение се насочва върху имущество на длъжник...


Становище по тълкувателно дело №2/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2013 г. НК на ВКСпо 4 въпроси първият е подлежи ли на отнемане по реда на чл.53 ал.1 б.”а” НК превозно и...


Становище по тълкувателно дело №3/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС за решение по въпросите 1. Необходимо ли е решение на общото събрание на дружество с о...


Становище по тълкувателно дело №3/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. ОСГК на ВКС по поставените за тълкуване 5 въпроса: Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност...


Становище по тълкувателно дело №3/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2013 г. НК на ВКС (26-09-2013) в отговор на въпроса приема ли се за изпълнение в производството по чл. 457 НПК...


Становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК на ВКС  в отговор на следните материалноправни въпроси: 1.Какви са правните последици, ако в клауз...


Становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свързани със заповедното производство по ГПК. И конкретно по поставе...


Становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСНК по искане за тълкувателно решение, с което да отговори на следните въпроси, разрешавани разнородно...


Становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОСГК и ТК Заради противоречива практика, мотивирала предложението за тълкувателно решение по приложението на...


Допълнително становище по тълкувателно дело №4/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Допълнително становище по тълкувателно дело №4/2013 г. ОС ГК и ТК  включени са два допълнителни въпроса. -- По допълнителен въпрос № 1: Обус...


Становище по тълкувателно дело №5/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК ТК по поставените въпроси - Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействите...


Становище по тълкувателно дело №5/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОС ГК  по поставения въпрос Легитимиран ли е съдът да  представлява държавата по искове за вр...


Становище по тълкувателно дело №5/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2013 г. ОСНК Прокурорът от специализираната или от общата прокуратура има процесуално право да подаде частен пр...


Становище по тълкувателно дело №6/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОС ГК ТК по повод поставения допълнителен въпрос по делото се дават становища по седемте въпроса свързани с...


Становище по тълкувателно дело №6/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСГК Отрицателните фактически твърдения на страните в производствата по граждански дела подлежат ли на...


Становище по тълкувателно дело №6/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2013 г. ОСНК Зададени са 4 въпроса първият от които е: Осъдените на наказание пробация, което на основание чл....


Становище по тълкувателно дело №7/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2013 г. ОСГК по искането на Омбудсмана на Република България до ОСГК на ВКС за постановяване на тълкувателно решение...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни