На 4 септември 2015 г. българската адвокатура загуби един от своите най-видни членове – адвокат Тодор Бурилков (1924 г. – 2015 г.)

Цялата му адвокатска дейност бе посветена на утвърждаването на адвокатската професия като свободна, независима и самоуправляваща се. Неоценим е неговият принос за развитието на демократичните процеси в страната и за дейността на Висшия адвокатски съвет.

Първата му професионална изява на правното поприще започва като юрисконсулт в Българската народна банка – Ликвидационен клон (1953-1957).

Дейността му като адвокат датира от 7.VІІ.1957 г.

През януари 1992 г. е първият демократично избран председател на Софийския адвокатски съвет.

През април 1992 г. е първият демократично избран председател на възстановения Висш адвокатски съвет. Два поредни мандата оглавява българската адвокатура (ІV.1992-VІІ.1998). По негово предложение Висшият адвокатски съвет приема решение за възстановяване на всички заличени по политически причини адвокати. През неговия мандат е приет първият Етичен кодекс на адвокатите в България – “Правила за упражняване на адвокатската професия и професионалната отговорност”. Под негово ръководство са поставени основите на финансовата независимост на българската адвокатура.

Тодор Бурилков е член на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация през 1993-1994 г.

Благодарение на неговите усилия и личните му контакти с Немската фондация за международно сътрудничество (Дойче Шифтунг) се полагат основите на станалия вече ежегоден стаж на млади български адвокати в Германия.

През 1993 г. е избран за вицепрезидент на Международния адвокатски съюз (Union Internationale des Avocats) (UIA) със седалище в Париж и е на този пост до 1999 г.

От 2001г. до 2005 г. е председател на Българската лига за правата на човека, която е член на Международната федерация за правата на човека, акредитирана при ООН и Съвета на Европа.

Адвокат Тодор Бурилков е един от учредителите и член на Обществения съвет по Правна инициатива за обучение и развитие (ПИОР).

От 2001г. до 2010 г. е председател на Сдружение “Немскоговорящи адвокати в България”.

На 7 юни 2014 г. по предложение на министъра на правосъдието, по инициатива на Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в България, Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Българския институт за правни инициативи, президентът на Републиката удостои адвокат Тодор Бурилков с орден „Св. Св. Кирил и Методий” - огърлие за големите му заслуги за укрепване на демократичните институции и на българската адвокатура, за цялата му професионална, научна, преподавателска и обществена дейност.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

от Висшия адвокатски съвет

Опелото ще се състои на 08.09.2015 г. от 14 ч. в храма „Св. Седмочисленици” в София