І.Информация за събития и мероприятия в периода от 10.07.15 г. до11.09.15 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV.Определяне на датите за фазите на есенната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати.

Докладва председателят на ВАС.

V.Преглед на възможностите за реформиране участието на Висшия адвокатски съвет в изпитите за правоспособност пред Министерството на правосъдието.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ.Организационни въпроси за провеждането на Националната работна конференция на българската адвокатура в Хасково.

Докладват председателят Ралица Негенцова и заместник-председателят Йордан Цветанов.

VІІ.Разни.