Обявява дати за есенната сесия за изпити за адвокати и младши адвокати за писмен изпит – 7 и 8 ноември 2015 г., и за устен изпит – 21 ноември 2015 г.

  • Писменият изпит се провежда в 272-ра и 292-ра аудитория на Софийски университет "Св. Климент Охридски", както следва: първа част – на 7 ноември 2015 г. от 9,00 часа (регистрация от 8,00 часа); втора част – на 8 ноември 2015 г. от 14,00 часа(регистрация от 13,00 часа).
  • Устният изпит се провежда в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. Калоян №8, ет. ІV, град София на 21 ноември 2015 г., от 9,00 часа.