Уважаеми колеги,

На 12 май 2016 г. от 14.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет

във връзка с искане за спиране на изпълнението на решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на адвокатите от адвокатската колегия – Благоевград, проведено на 23 април 2016 г., относно обсъждане и вземане на решение за предприемане на ефективни протестни действия за защита на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Ралица Негенцова

Председател на Висшия адвокатски съвет: