Висшият адвокатски съвет

поздравява българските адвокати и юристите от всички правни професии с деня на

Конституцията и юриста - 16-ти април

Нека всички ние, представителите на различните правни професии, да осъществяваме успешно нашата мисия в борбата за право.

Честит празник!