Становище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2015 г. ОСНК по въпроси, свързани с противоречивата практика на съдилищата по прилагане на чл.24, ал.1, т.6 НПК при...


Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следните въпроси:  1. Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу тре...


ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

ДОПЪЛНИТЕЛНО Становище по тълкувателно дело №3/2015г. ОСГКТК по следния въпрос: „Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2015г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2015г. ОСГК по следните въпроси: Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузи...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2015 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2015 г. ОСГКТК по следния въпрос: Може ли да бъде продължаван при условията на чл.64, ал.1 ГПК срокът по чл.390, а...


Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №1 / 2015 г. ОСГКТК на ВКС и ОС на I и II колегия на ВАС по въпроса: "Какъв е порокът на съдебен акт, по...


Становище по тълкувателно дело №5 / 2015 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5 / 2015 г. ОСГК по следния въпрос: "При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание пуб...


Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6 / 2015 г., образувано по искане на шестдесет и двама народни представители от 43-то Народно събрание за установяв...


Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 8 / 2015 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на на противоконституционност...


Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 10 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционнос...


Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 11 / 2015 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за обявяване на несъответствие на разп...


Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 13 / 2016 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България, на основание чл. 150, ал. 1, вр. чл...


Поздравление на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Честито Рождество Христово! Мирна, спорна и щастлива Нова 2015 година! Уважаеми колеги,...


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.


Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2014 г.

Висш дисциплинарен съд / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2014 г.


Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2014 г.

Висш контролен съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2014 г.


Декларация на ВАдвС - 17.12.2014 г.

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет категорично споделя обществената нетърпимост и критика към случаите, с които се осуетява принципа на случа...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни