Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе, както следва:

Писмен изпит – 11 и 12 ноември2017 г. и устен изпит – 25 ноември 2017 г. Писменият изпит се провежда в 272-ра и 292-ра аудитория на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както следва: първа част на 11 ноември 2017 г. от 9,00 часа (регистрация от 8,15 часа); втора част– 12 ноември 2017 г. от 14,00 часа (регистрация от 13,00 часа). Устният изпит се провежда в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ №8, ІV ет., град София, на 25 ноември 2017 г., от 9,00 часа.

Общият списък на участниците в изпита с разпределението по зали ще бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет (www.vas.bg) не по-късно от 20 октомври 2017г.