predlojeniq-konferencia-gpk-okonchatelni-1.doc
doc, 156 KB
Програма
doc, 101 KB
Резюме - Ивайло Костов - Преклузии на права относно факти и доказателства
docx, 20 KB
Резюме - Таня Градинарова – Неприсъственото решение
docx, 19 KB
Резюме - Георги Атанасов - Проблеми на въззивното производство по ГПК
docx, 27 KB
Резюме - Анелия Мингова - Въпроси на касационното обжалване
doc, 33 KB
Конспект на изложението - Красимир Влахов, Дария Проданова - Проблеми на касационното производство
doc, 27 KB
Резюме - Кина Чутуркова - Отмяната на влезли в сила решения
pdf, 1.1 MB
Резюме - Иван Георгиев - За значението на съдебната практика в областта на частното правораздаване
doc, 39 KB
Резюме - Силвия Спасова - Обезпечение на иска – Практически проблеми
docx, 24 KB
Резюме - Албена Ботева - Заповедно производство
doc, 147 KB
Резюме - Борислав Белазелков - Изпълнително производство
doc, 41 KB
Резюме - Боряна Мусева - Производства по граждански дела при действие правото на Европейския съюз
docx, 14 KB
Резюме - Петър Теодосиев - Заповедно производство
doc, 28 KB
Резюме - Албена Ботева - Някои въпроси в заповедното производство
doc, 55 KB