25 октомври - Ден на европейските адвокати

Актуално / Новини

На 25 октомври, по инициатива на Съвета на европейските адвокатури и правни общества на Европа (CCBE), отбелязваме Деня на европейските адвокати. На...


Върховният административен съд отмени образците на заповедите по чл. 410 ГПК

Актуално / Новини

С Решение № 14136 от 22.10.2019 година Върховният административен съд окончателно отмени образците на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданск...


Брой 7/юли 2019

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Протокол № 49/13.09.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 51/11.10.2019 г. от изнесено заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 51/11.10.2019 г. от изнесено заседание на ВАдвС


Протокол № 50/10.10.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 50/10.10.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Днес публикуваха в ДВ промените в НПК, свързани със съкратеното следствие

Актуално / Новини

В брой 83 на Държавен вестик от днес, 22.10.2019 г., беше публикуван Закон за допълнение на Наказателно- процесуалния кодекс. С публикуваните текстове...


Обнародвана е промяна в Закона за обществените поръчки

Актуално / В медиите

С бройЦентрализираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) ще става по график, приет с Постановление на...


ВКС отговори как се оспорва автентичността на саморъчно завещание

Актуално / В медиите

С какво може да се сравни почеркът на саморъчно завещание, когато се оспорва неговата автентичност – има ли ограничение на образците, кой трябва да ги...


ВАдвС алармира: Промяна в ДОПК застрашава адвокатската тайна

Актуално / В медиите

Промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предлагана от Министерството на финансите, застрашава адвокатската тайна. За това предупреж...


Становище на Висшия адвокатски съвет по предлагани законодателни промени в областта на материалното и процесуално данъчно законодателство

Актуално / Новини

"Според чл. 134 от Конституцията на Република България адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните законни права и и...Брой 6/юни 2019

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Списък на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...


Списък на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...


Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 2 и 3 ноември 2019 г. в сградата на СУ "Св. Кл. Охридски"

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати, за есенната изпитна сесия, ще се проведе, както следва:Пи...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни