Министерство на правосъдието създаде уникален портал за електронно правосъдие

Актуално / Новини

Министерство на правосъдието създаде уникален портал за електронно правосъдие. С изпълнението на проекта съществуващите 180 сайта на съдилищата, с раз...


In Memoriam: Почина проф. Любен Корнезов

Актуално / Събития

На 30 ноември почина юристът и бивш конституционен съдия проф. Любен Корнезов. Той бе депутат във Великото народно събрание и като такъв е един от а...


Отказ за вписване от АС-Варна на Наталия Иванова Панайотова

За председатели на АС / Откази за вписване

Протокол на АС-Варна №39/25.11.2019 г. - Решение №1232


Отказ за вписване от АС-Варна на Ангел Христов Димов

За председатели на АС / Откази за вписване

Протокол на АС-Варна №39/25.11.2019 г. - Решение №1231


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 06.12.2019 г.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 06.12.2019 г.


КПВ на Парламента: С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре заповедта по чл. 417 ГПК

Актуално / В медиите

Ако длъжникът представи писмени доказателства, че не дължи, или че сумата е неправилно изчислена, или че вземането се основава на клауза в договор, ко...


САС отмени окончателно определение на СГС в частта, допускаща обезпечение на исковете срещу НБПП

Актуално / Новини

Във връзка с наложената с Определение № 5200 от 03.10.2019 г., постановено по т.д. № 1718/19г. по описа на Софийски градски съд привременна мярка - за...


22 липи засадиха старозагорски адвокати на празника си

Актуално / Новини от адвокатските колегии

В деня на българската адвокатура, 22 ноември, членове на Адвокатската колегия в Стара Загора засадиха 22 липи. Дръвчетата намериха своето място в севе...


Великотърновските адвокати отбелязаха своя празник с том II от история на съсловието си

Актуално / Новини от адвокатските колегии

Втори от том от „История на великотърновската адвокатура” беше представен тази вечер във Велико Търново. Презентацията на книгата се състоя в МДТ „Кон...


Протокол № 51/11.10.2019 г. от изнесено заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 50/10.10.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Висшият адвокатски подкрепи внесените изменения в Закона за адвокатурата

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет изрази положително становище относно внесените от депутатите Симеон Георгиев Найденов, Слави Дичев Нецов, Анна Василева Алекс...


Отказ за вписване от АС-Стара Загора на Атанас Тодоров Колев

За председатели на АС / Откази за вписване

Протокол №14/17.10.2019 г. от заседание на Съвета на Адвокатска Колегия - Стара Загора
Как принципът на правовата държава гарантира ефективната защита на основни права

Актуално / В медиите

Как на пръв поглед абстрактният принцип на правовата държава, закрепен в Конституцията, на практика гарантира ефективна защита на основни права?На тоз...


Брой 8-9/август-септември 2019

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ТР № 5/2017 на ОСГТК на ВКС: При връщане на дадено без основание, лихва за забава се дължи от поканата за изпълнение

Актуално / В медиите

При връщане на дадено при начална липса на основание в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, от кой момент се дължи обезщетението за забава? На...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни