Внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Актуално / Новини

На 08.11.2019 г. беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Припомняме, че решение за неговото внасяне беше взето о...


Поздравителен адрес от ВАдвС по повод 60 години БНТ

Актуално / Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОШЛУКОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, За рожден ден на Българската национална телевизия е приета датата 0...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ВАдвС, НАМИРАЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ № 8 НА 16 НОЕМВРИ 2019 г., ОТ 09,00 ч.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Устният изпит се провежда в сградата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, (сградата на „КОРЕКОМ“) на 16 ноември 2019...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ВАдвС, НАМИРАЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ № 8 НА 16 НОЕМВРИ 2019 г., ОТ 09,00 ч.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Устният изпит се провежда в сградата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, (сградата на „КОРЕКОМ“) на 16 ноември 2019...


Отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията се търси по общия исков ред

Актуално / В медиите

По какъв ред може да се търси отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията – по реда на ЗОДОВ или по общия исков ред?Редът за реализиран...


КПВ на второ четене: Ще се присъждат разноски по ЗАНН и обезщетения за вреди от незаконни наредби

Актуално / Новини

Гражданите и бизнесът ще могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за вредите, които са претърпели от де...


СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ГОСТ НА ПРАВНИКА

Актуално / Съобщения

Със създаването й СЮБ цели поддържането на връзка между поколенията юристи, съхраняването на историческата памет в ПРАВОТО. Вторият гост беше професор...


Приемат наново образците на заповеди по чл. 410 ГПК

Актуално / Новини

Министерството на правосъдието ще приеме наново старите образци на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след к...


Cъдът нa EC дaвa oнлaйн дocтъп дo пpeюдициaлни дeлa, cпpaвĸи c aĸтoвe нa нaциoнaлни cъдилищa и нayчни дoĸyмeнти

Актуално / Новини

Cъдът нa Eвpoпeйcĸия cъюз дaвa cвoбoдeн дocтъп нa yeбcaйтa cи дo инфopмaция и дoĸyмeнти, oт пoлзa зa пpилaгaнeтo, paзпpocтpaнeниeтo и изyчaвaнeтo нa п...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 НОЕМВРИ 2019 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

ВТОРА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ – РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ (за издържалите първата част на писмения изпит кандидати): Изпитъ...


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (Решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 3 ноември 2019 г.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

ВТОРА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ – РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ (за издържалите първата част на писмения изпит кандидати): Изпитъ...


Четвърто ТД на ВКС за седмица: Кой е собственик на сградата, ако съпрузи строят на парцел на единия, притежаван и от трето лице

Актуално / В медиите

При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придо...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 08.11.2019 г.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 08.11.2019 г.


Ден на народните будители

Актуално / Новини

Денят на народните будители е отпразнуван за първи път в гр. Пловдив през 1909 г. Дотогава на тази дата се е празнувал денят на Св. Иван Рилски. През...


Становище по тълкувателно дело №2/2019 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2019 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос: „Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу нов акт...


Благородна инициатива в Деня на европейските адвокати

Актуално / Новини от адвокатските колегии

Стотици дръвчета в цялата страна засадиха българските адвокати на 25 октомври. Посланието на благородната инициатива е за чистота в природата и в чове...


Възможна ли е задължителна медиация по определен вид дела

Актуално / В медиите

Едно от нещата, с които вероятно ще се запомни 2019 г. по отношение на медиацията, е, че адвокатурата прегърна тази тема и заяви своето желание да уча...


ВКС и ВАС решават дали загубилият иска си по ЗОДОВ дължи юрисконсултско възнаграждение

Актуално / В медиите

Дължи ли ищецът в дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) юрисконсултско възнаграждение на ответната страна, ако искъ...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни