Ралица Негенцова пред bTV: При справедливостта не винаги може да се говори, че е на лице възмездие

Актуално / В медиите

"С последните изменения на Конституцията бяха дадени правомощия на Висшия адвокатски съвет да може да инициира искане до Конституционния съд за обявяв...


Ралица Негенцова пред БНР: Адвокатът е отговорен пред клиента си, адвокатурата – пред цялото общество

Актуално / В медиите

За пръв път в специализираното юридическо предаване „Законът и Темида“ на БНР прозвуча клип с адвокатската клетва. Поводът е 22 ноември – Ден на бълга...


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, И този 22 ноември ще ни събере – 131 години след първия Закон за адвокатите в България. За да осмислим отново отговорностите, които н...


ПРАВНА ДИСКУСИЯ: Адвокатурата като гарант за независимостта на съдебната власт

Актуално / В медиите

Може ли адвокатурата да поиска да бъде обявен за противоконституционен закон, с който се посяга на права на магистратите, осигуряващи тяхната независи...


Над 250 магистрати и адвокати се събират в София, за да обсъждат Хартата на основните права на ЕС

Актуално / В медиите

Над 250 съдии, прокурори и адвокати от България, Гърция и Румъния ще се съберат утре в резиденция Бояна на безпрецедентно съвместно обучение по прават...Висшият адвокатски съвет създаде видеоклип с адвокатската клетва

Актуално / Новини

По повод 22 ноември - Ден на българската адвокатура, Висшият адвокатски съвет създаде видеоклип, в основата на който е адвокатската клетва. Според чл....


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност


Българската адвокатура отбелязва професионалния си празник с международна конференция

Актуално / Новини

Международна конференция на тема „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество“ ще се проведе на 21 и 22 ноември 2019...


Конкурсна процедура за експерти по гражданско правосъдие (съдии, прокурори, адвокати) към специалната политическа мисия на ООН в Сомалия (UNSOM)

Актуално / Съобщения

На 14 ноември 2019 г. в Министерството на правосъдието се получи грама от ПП-Ню Йорк (приложена) с информация за провеждането на текущ конкурс за експ...


Адвокатурата дава разрешение на конституционния казус с чл. 142, ал. 1 АПК

Актуално / В медиите

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) даде на Конституционния съд (КС) разрешение на един казус, който раздели Върховния административен съд (ВАС). Върховни...


КС обяви за противоконституционен текст от Закона за защита на личните данни

Актуално / Новини

С Решение № 8 от днес, 15.11.2019 г. по к.д. № 4/ 2019 г. Конституционният съд обявяви за противоконституционна разпоредбата на чл.25з, ал.2 от Закон...


Висшият адвокатски съвет с резерви към методика за определяне на обезщетения

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет намира, че предложеният проект на Методиката не е в състояние да осигури дисциплинирането на застрахователния пазар и избягва...Да бъдат ли извадени заповедните производства от районните съдилища обсъжда ВСС

Актуално / Новини

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на доклада относно целите и обхвата на предложенията за реформи в заповедното производ...


Становища по две конституционни дела внесе Висшият адвокатски съвет

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет внесе становища по две конституционни дела. Първото становище е по к.д. № 9/2019 г., което е образувано с искане за установяв...


Становище по конституционно дело №13 / 2019 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №13 / 2019 г., образувано по искане на Президента на РБ за установяване на противоконституционност на разпоредби от З...


Становище по конституционно дело №9 / 2019 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №9 / 2019 г. по описа на КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконститу...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни