Пролетната национална конференция на българската адвокатура се проведе на 10 юни 2023 г. в гр. Силистра

Актуално / Новини • Актуално / Събития

На 10 юни 2023 г. (събота) в Художествената галерия на гр. Силистра се проведе Пролетната национална конференция на българската адвокатура на тема „От...

В ДЕНЯ НА БОТЕВ НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ПЪРВИЯ СЛУЖЕБЕН АДВОКАТ ИЛИЯ ЦАНОВ

Актуално / Събития • Актуално / В медиите

В деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, 2 юни, Националното бюро за правна помощ и Висшия адвокатски съвет за поредна година...


Представители на българската адвокатура взеха участие на Международна конференция в гр. Баку, Азербайджан

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Председателят на Висшия адвокатски съвет адв. д-р Ивайло Дерменджиев и членът на съвета адв. Ели Христова представляваха българската адвокатура на Меж...


Становище по тълкувателно дело №2/2023 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2023 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Приложима ли е разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от З...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.06.2023 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.06.2023 г.Изпит по френски език за международен стаж „Stage International“, организиран от Парижката адвокатската колегия

С настоящето Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати „Stage International“, в който са поканени...


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Пролетна изпитна сесия на 2023 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 21.05.2023 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса (с отговорите към тях) от втората част на писмения изпит за адвокати...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.06.2023 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


IN MEMORIAM Внезапно почина адвокат Асен Джингов

Актуално / Новини

Един от водещите адвокати в България – Асен Джингов, е починал внезапно, месец след като навърши 58 години. Тъжната вест съобщи съпругата му Биляна Ц...


Брой 4/април 2023

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ХХХ-ти конгрес на Международната федерация по европейско право (FlDE) при домакинството на Българската асоциация по европейско право (БАЕП)

Съгласно свое решение от 11 май 2023 г., Висшият адвокатски съвет подпомага провеждането и организирането на ХХХ-тия конгрес на Международната федерац...


Протокол № 37/11.05.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 37/11.05.2023 г. от редовно заседание на ВАдвС


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 20 МАЙ 2023 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2023 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни