Протокол № 55/28.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 55/28.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС


Излезе първият брой на обновеното списание "Адвокатски преглед"

Актуално / Новини

С Решение № 998/23.11.2023 г. на Висшия адвокатски съвет беше избран нов редакционен съвет на списание „Адвокатски преглед“, както следва: доц. д-р Та...


Брой 1/април 2024

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

С Решение № 998/23.11.2023 г. на Висшия адвокатски съвет беше избран нов редакционен съвет на списание „Адвокатски преглед“, както следва: доц. д-р Та...


Курс за подготовка на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Уважаеми кандидати,Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адв...


И адвокатите следва да се вписват в регистъра по чл. 9б от ЗМИП

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, Във връзка с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за меркит...


Комитетът по адвокатска етика към CCBE обсъди на заседанието си в Брюксел последиците от решението на СЕС по дело С-438/22

Актуално / Новини

На 21 март 2024 г. в Брюксел се проведе заседание на Комитета по адвокатска етика на ССВЕ (Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа). Българ...


Председателят на Висшия адвокатски съвет беше гост на Годишното отчетно събрание за дейността на съдиите от Административен съд – Пловдив за 2023 г.

Актуално / Новини

На 21.03.2024 г. в гр. Пловдив се проведе Годишното отчетно събрание за дейността на съдиите от Административен съд – Пловдив за 2023 година, на което...


Протокол № 53/13.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 53/13.03.2024 г. от редовно заседание на ВАдвС


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 28.03.2024 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 28.03.2024 г.


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати – ПРОЛЕТНА СЕСИЯ, 2024 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 13.03.2024 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2023 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСГК на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производс...


Становище по тълкувателно дело №3 / 2023 г. ОСГКTK на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3 / 2023 г. ОСГКTK на ВКС, с предмет следния въпрос за тълкуване:При уговорено погасяване на главното задължение на от...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2023 г. ОСГК на ВКС с предмет следния въпрос за тълкуване:„Нищожно ли е на основание чл. 42, б. „в“ ЗН завещание,...


Висшият адвокатски съвет изпрати съболезнователен адрес по повод кончината на Българския патриарх Неофит

Актуално / Новини

"Всички ние сме дълбоко покрусени и скърбим за загубата на Първосветителя на Българската православна църква. Неговата личност и всеотдайното му служен...


Висшият адвокатски съвет избра адв. Златимир Жечев за зам.-председател

Актуално / Новини

Единодушно на заседанието си на 13.03.2024 г. Висшият адвокатски съвет избра адвокат Златимир Жечев за свой заместник-председател.До избора се стигна,...


Председателят на Висшия адвокатски съвет участва като член на българската делегация в процеса на присъединяване към ОИСР в гр. Париж

Актуално / Новини

На пленарно заседание на Комитета по присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведено на 12....Честит 8-ми март!

Актуално / Новини

На всеки 8-ми март светът се обръща към жените с уважение, признание и любов. Денят на жената е повод да се отбележи не само техният принос към общест...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни