Протокол № 44/17.05.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 43/19.04.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Адвокатурата участва в дискусия по повод предстоящия избор на наследник на Сотир Цацаров.

Актуално / Новини

„Близката цел е в рамките на сегашната Конституция и закони, които няма за кога да бъдат променяни, да се направи максимално добър избор на главен про...


Протокол № 42/29.03.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


20% „отстъпка“, ако платиш глобата до 14 дни, вместо да обжалваш

Актуално / Новини

Ако нарушителят не обжалва глобата, а в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление отиде да я плати, да получава „отстъпка“ от 20% от...


Становище по конституционно дело №3 / 2019 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №3 / 2019 г., образувано по искане на Омбудсмана на РБ за установяване противоконституционност на разпоредбата на чл....


Протокол № 41/15.03.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 40/22.02.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 39/15.02.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Конкурс на ERA-CCBE за млади адвокати на „Young lawyers”

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Скъпи колеги, Уведомяваме ви за откриването на регистрация за конкурса на ERA-CCBE за млади адвокати на„Young lawyers”. Условия за участие: К...


Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 14.06.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 14.06.2019 г.Протокол № 38/08.02.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 37/18.01.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 36/11.01.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Искане за обявяване на противоконституционност на §50 от ПЗР на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за обявяване противоконституционност на §50 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното по...


Адвокатурата: Уволнението на митничари заради обвинение противоречи на Конституцията

Актуално / Новини

Новото изискване към митничарите да не са обвиняеми или подсъдими погазва правото на труд и презумпцията за невиновност и трябва да бъде обявено за пр...


Всеки председател на отделение във ВАС – със секретар. Понижаване в ранг за служители със слаба атестация

Актуално / В медиите

Към всеки председател на отделение да бъде разпределен секретар, а служителите да могат да бъдат не само повишавани в ранг, но и понижавани. Това са с...


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body