Интервю на председателя на ВАдвС - Ралица Негенцова в сп. "Правен свят"

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Интервюто може да прочетете ТУК


Пресконференция в БТА по ЗИД на ЗА от 17.02.2015 г.

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Пресконференцията можете да видите ТУК


Интервю на председателя на ВАдвС - Ралица Негенцова в БТА от 17.02.2015 г.

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Интервюто можете да гледате ТУК


Интервю с председателя на ВАдвС - Ралица Негенцова в ТВ-Нюз 7 от 17.02.2015 г.

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Интервюто можете да гледате ТУК


Декларация по ЗИД на ЗА на Висшия адвокатски съвет - 13.02.2015 г.

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния...


Интервю на председателя на ВАдвС - Ралица Негенцова (в. "Капитал дейли" - 18.02.2015 г.)

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Интервюто можете да прочетете ТУК


Брой 2/м. февруари 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014г. - 21.02.2015 г.

Актуално / Новини

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Дза дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014 година – 21.02.2015 годинаУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,С...


Списък на участниците по право в Общото събрание на адвокатите от страната - 21.02.2015 г.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРАВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.Адвокатска колегия№ по редИме на адвокатОРГАНИ Н...


Списък на делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната на 21.02.2015 г.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.№ по редАдвокатска колегия№ по редИме на адвокат1Благоевгр...


За общото събрание на адвокатите от страната - 21, 22.02.2015 г.

Актуално / Новини

Уважаеми делегати на общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че общото събрание на адвокатите от страната ще започне на 21 февруари (с...


Експозе по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Актуално / Новини

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащият Закон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода на...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.02.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия от 30.01.2015 г. до 20.02.2015 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Прегл...


Декларация на Висшия адвокатски съвет - 13.02.2015 г.

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И ЯВисшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с позицията на Нотариалната камара, Управителния съвет на Националния...


Изпит по немски език

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската федерална адвокатска камара (Bundesrechtsanwaltskammer) и Немският адвокат...


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2014 г., обхващаща периода 1.1.2014 г. - 31.12.2014 г. -

Актуално / Новини

ДОКЛАД НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НАВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТАНА 21-22.02.2015 Г.УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На основание чл. 11...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 13.02.2015 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби срещу решения на избирателната комисия за избор на органи и за избор на делегати на Софийската адвокатска колегия.ІІ. Дисципли...


Предварителен отчетен доклад за дейността на Висшия адвокатски съвет, от 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г. - обхващащ дейността до 06.02.2015 г. г.

Актуално / Новини

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.02.2014 г. до 21.02.2015 г.Обхващащ дейността на ВАдвС към 06.02.2015 г.УВАЖАЕМИ ГОСПО...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни