Адвокатите, включително и тези от Европейския съюз, които упражняват дейност у нас, са длъжни да заплащат ежемесечна вноска към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет.

Според чл. 49 ал.2 от Закона за адвокатурата, адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в органите.

ДС е наложил наказания на адвокатите: Александър Иванов, Александър Влайков, Александър Воденичаров, Антония Анакиева, Благовеста Терзийска, Борис Смолянов, Валентина Христакова, Велизар Величков, Веселин Кардашев, Владимир Петров, Георги Овчаров, Георги Иванов, Георги Чисусе, Десислава Лозева, Диана Шуманска, Димитър Митов, Драгомира Петрова, Елена Балева, Иванка Димитрова, Ирина Попова, Катя Викьова, Катя Глушкова, Константина Панайотова, Красимир Борисов, Красимир Иванов, Мария Михайлова, Марияна Стоичкова, Нели Александрова, Нели Димитрова, Нели Пугева, Нели Маркова, Нели Велкова, Николай Николов, Павлина Николова, Петра Нелова, Петьо Щъркелов, Полина Пеева, Радостина Манолова, Ралица Величкова, Румяна Петрова, Румяна Барова, Руси Русев, Славчо Симов, София Антонова, Стефан Гайдарски, Стефан Фиков, Таньо Танев, Татяна Папазова, Теодора Маринова, Христо Бончев, Христо Николов, Цанко Вътев, Цвета Григорова, Цветан Милев, Цветан Паунов.

Наложените наказания подлежат на обжалване в 14-дневен срок от 02.01.18 г., уточняват от ДС при САК.

"Правен свят" припомня, че на 8 декември 2017 г. на извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) с 11 гласа "за" единодушно е прието решение за тройно увеличение на встъпителната вноска за адвокати. Адвокатурата мотивира значителното вдигане на вноските с обстоятелството, че от 16 години те не са били променяни. Новите такси са в сила от 1 януари 2018 година.

Източник: http://legalworld.bg