УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По силата на сключен тригодишен договор с ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, дружество „ЛАКОРДА“ АД е избрано за официален доставчик на правно-информационна система за нуждите на адвокатите в България.

Ще се ползват следните МОДУЛИ В ПЛАТФОРМА ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ

  • ★ПРАВЕН ИНТЕЛЕКТ*
  • И АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
  • БЮЛЕТИН ЛАКОРДА
  • БЪЛГАРСКО ПРАВО
  • СЪДЕБНА ПРАКТИКА
  • ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ
  • ★ БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ*
  • БИЗНЕС РЕГИСТЪР
  • ★ LAKORDA MOBILE*

За адвокати, които към 30.11.2017 г. нямат отстъпено право на ползване на продукти на ЛАКОРДА, чрез съответната адвокатска колегия, и са вписани в регистрите на АК - Видин, АК - Габрово, АК - Добрич, АК - Кърджали, АК-Кюстендил, АК - Монтана, АК – Перник, АК - Плевен, АК - Разград, АК - Силистра, АК - Сливен, АК - Смолян, Софийска адвокатска колегия, АК - Търговище и АК -Хасково, активирането на паролите ще стане след 01.12.2017 г., по представени списъци от всяка една адвокатска колегия.

За адвокати, които към 30.11.2017 г. нямат отстъпено право на ползване на продукти на ЛАКОРДА, чрез съответната адвокатска колегия, и са вписани в регистрите на АК - Благоевград, АК - Бургас, АК - Варна, АК - Велико Търново, АК- Враца, АК - Ловеч, АК - Пловдив, АК - Пазарджик, АК - Русе, АК - Стара Загора, АК - Шумен и АК - Ямбол, активирането на паролите ще стане след 01.12.2017 г., по представени списъци от всяка една адвокатска колегия.

За адвокати, които към 30.11.2017 г. ИМАТ отстъпено право на ползване на продукти на ЛАКОРДА, чрез съответната адвокатска колегия, и са вписани в регистрите на АК - Благоевград, АК - Бургас, АК - Варна, АК- Велико Търново, АК - Враца, АК - Ловеч, АК - Пловдив, АК - Пазарджик, АК - Русе, АК - Стара Загора, АК- Шумен и АК - Ямбол, ще получат безплатен достъп поетапно, след изтичане на срока на съответния договор с колегията.

Адвокати, които към 30.11.2017 г. ИМАТ отстъпено право на ползване на продукти на ЛАКОРДА, чрез съответната адвокатска колегия, и са вписани в регистрите на АК- Благоевград, АК - Бургас, АК - Варна, АК - Велико Търново, АК - Враца, АК - Ловеч, АК - Пловдив, АК - Пазарджик, АК - Русе, АК - Стара Загора, АК - Шумен и АК - Ямбол, ПОЛУЧАВАТ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ МОДУЛИ , ако те липсват в текущия им абонамент, за срока на съответния текущ абонамент.

При възникнали въпроси се обръщайте към адвокатския съвет, в който сте регистрирани.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ