Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: „Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упр...


Становище по конституционно дело №1 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обяв...


Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установявяне на противоко...


Становище по конституционно дело №3 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №3 / 2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност н...


Становище по конституционно дело №4 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №4 / 2016 г., образувано по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционн...


Становище по конституционно дело №8 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №8 / 2016 г., образувано по искане на Президента  на Република България за установяване на противоконституционно...


Становище по конституционно дело №11 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №11 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на I колегия на Върховния административен съд за установяване...


Становище по конституционно дело №13 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №13 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредба...


Становище по конституционно дело №15 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №15 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на...


Становище по конституционно дело №16 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №16 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционн...


Брой 12/м. декември 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.


Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2015 г.

Висш дисциплинарен съд / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за 2015 г.


Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2015 г.

Висш контролен съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2015 г.


Закупуване на индивидуален ел.подпис за адвокати

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Уведомяваме Ви , че при благоприятни общи условия е сключен договор с „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД за закупуване на и...


Декарация за независимост на съдебната власт

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет твърдо отстоява необходимостта и активно участва в процесите по извършване на цялостна и ефективна реформа на съдебната власт...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни