Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Дейности

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.


Протокол № 1/31.03.2017 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол от заседанието на ВАдвС от 31 март 2017 г.Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

Актуално / Новини

Информацията можете да видите ТУК


Декларация на Висшия адвокатски съвет от 24.03.2017 г.

Актуално / Новини

Д Е К Л А Р А Ц И Я Висшият адвокатски съвет е обезпокоен от погазването на закона и намесата в са...


Дневен ред на конститутивното заседание на встъпващия Висш адвокатски съвет на 31.03.2017 г.

Актуално / Новини

І. Встъпителни слова на председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Висшия дисциплинарен съд и председателя на Висшия контролен съвет.ІІ....


Брой 3/м. март 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред на заключителното заседание на Висшия адвокатски съвет (мандат 10.05.2013-31.03.2017) за 31.03.2017 г.:

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 24.03.2017 г. до 31.03.2073 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други преписки.ІІІ....


Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.03.2017 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г. Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки...


Наложи се съвместно тълкувателно дело, защото ВАС не признава тълкувателно решение на ВКС

Актуално / В медиите

Прекъсва ли поканата за доброволно изпълнение давността е въпрос, по който вече не трябва да има противоречива практика на съдилищата. Поне след 26 юн...


Протокол № 10 от 06.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол № 10 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал. 1, във вр. с чл. 101, ал. 1 ЗА ТУК


Протокол № 9 от 06.03.2017 г. на Избиратгелната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол № 9 от 6 март 2017 г. на Избирателната комисия по чл. 114, ал.1, във вр.с чл. 101,ал. 1 ЗА ТУК


Решение от 06.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

Решение от 6 март 2017 г. от заседанието на Изибрателната комисия за избор на висши органи на адвокактурата ТУК


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 10.03.2017 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решениe на Избирателната комисия в АК-Благоевград.Докладва Любомир Денев.ІІ....


Протокол на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокактура от 05.03.2017 г.

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за висши органи на българската адвокактура ТУК


Протокол № 8 от 04.03.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 8НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 04 март 2017 год., се проведе заседание н...


Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС, ВДС-5.03.2017г.

Актуално / Новини

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...


Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС и ВДС

Избори за висши органи на адвокатурата

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни