Д Н Е В Е Н Р Е Д

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

на 12.01.2018 г.

1. Информация за събития и мероприятия за периода 15.12.2017 г.- 11.01.2018 г.

Докладва: Председателят на ВАдвС

2. Финансови въпроси.

Докладва: Главният секретар на ВАдвС

3. Обсъждане Доклад на Висшия дисциплинарен съд.

Докладва: Председателят на ВАдвС

4. Обсъждане Доклад и проект за бюджет на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Докладва: Председателят на УС на ЦОА

5. Обсъждане Отчет по бюджета за 2017 г. на Висшия адвокатски съвет.

Докладва: Главният секретар на ВАдвС

6. Обсъждане на проекта за бюджет на Висшия адвокатски съвет за 2018 г.

Докладва: Главният секретар на ВАдвС

7. Дисциплинарни и индивидуални преписки.

Докладват: Членове на ВАдвС

8. Предстоящи събития, мероприятия , становища.

Докладва: Председателят на ВАдвС

9. Разни.


Главен секретар на ВАдвС:

Стефка Въжарова