ПРАВНА КНИЖНИНА

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД” ЗА 2017 г.