И мотивират промяната с „продължаващата извънредна обстановка и препоръките и прилаганите мерки от здравните власти“, като заявяват, че най-удачният вариант е приемът на студенти за предстоящата учебна година да бъде осъществен по същия ред като миналата. „По този начин ще се сведе до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища с цел опазване на тяхното здраве“, обясниха от МС и подчертаха, че промените в наредбата са направени след проведени срещи на министъра на образованието Красимир Вълчев и министъра на правосъдието Десислава Ахладова с деканите на всичките девет юридически факултета и ръководствата на висшите училища.

Още преди месец Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви, че „Право“ в най-старото висше училище ще се кандидатства с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование (повече виж тук).

Това обаче нямаше как да се случи без одобрението на изпълнителната власт, тъй като в наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ е регламентирано, че студентите се приемат чрез писмени конкурсни изпити по български език и по история на България.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81...