Разговорът по БНР можете да чуете тук: https://bnr.bg/post/101443764/prof-baltov-lekuvame...