Българската адвокатура почете Деня на Независимостта на България

Актуално / Новини • Актуално / Събития

И тази година българската адвокатура почете Деня на независимостта на България. Малко са датите, които са безспорни за историците и политическата ни...Адвокатите обсъждат структурата и принципите на бъдещия си закон

Актуално / Новини • Актуално / Събития

През уикенда в гр. Варна се проведе Есенната национална конференция на българската адвокатура. На форума присъстваха представители на всички адвокатск...Есенна национална конференция на българската адвокатура, Варна 2020 г. Обсъждане на концепция за нов Закон за адвокатурата.

Календар / Национални конференции

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На 19 септември 2020 г., в гр. Варна ще се проведе Есенната национална конференция на българската адвокатура.Основни теми за разглежда...


В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА: Два изпита и обучение, за да станеш адвокат. Справедливото възнаграждение – законово право

Актуално / В медиите

Встъпителен изпит, обучение и заключителен изпит, за да станеш адвокат. Законово регламентирано право на справедливо възнаграждение и на почивка, през...


Есенна национална конференция на българската адвокатура, Варна 2020 г. Обсъждане на концепция за нов Закон за адвокатурата.

Национални конференции на българската адвокатура

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На 19 септември 2020 г., в гр. Варна ще се проведе Есенната национална конференция на българската адвокатура.Основни теми за разглежда...


Дневен ред за изнесено заседание на ВАдвС на 18.09.2020 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесено заседание на ВАдвС на 18.09.2020 г.


Протокол № 69/07.08.2020 г.​ от заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 69/07.08.2020 г.​ от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 69/07.08.2020 г. от заседание на ВАдвС


Висшият адвокатски съвет прие проект на Наредба № 3 за единните адвокатски регистри

Актуално / Новини • Актуално / Събития

На заседанието си днес, 11.09.2020 г., Висшият адвокатски съвет прие Проект на Наредба № 3 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на ад...


Обществено обсъждане на проект на Наредба № 3 от ... 2020 година за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове

Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата заповед, да предоставят предложения и становища по публик...


Висшият адвокатски съвет в Становище: Недопустимо е да се възлага на съдебните изпълнители извънсъдебно събиране на частни вземания

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет изразява своите принципни съображения, че е недопустимо да се възлага на орган, натоварен с публичноправни функции, каквито с...Предстои Есенна национална конференция на българската адвокатура 18-20.09.2020 г., ВАРНА

Актуално / Новини • Актуално / Събития

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 19 септември 2020 г., в гр. Варна ще се проведе Есенната национална конференция на българската адвокатура. Основни теми за раз...


Новият министър на правосъдието Десислава Ахладова прие държавния печат

Актуално / В медиите • Актуално / Събития

Данаил Кирилов връчи днес ключа от касата за държавния печат на неговия наследник на поста министър на правосъдието Десислава Ахладова. До момента тя...


Брой 7/юли 2020

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Честит празник! 135 години от Съединението на България

Актуално / Новини • Актуално / Събития


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни