Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.09.2020 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.09.2020 г.


Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОСТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОСТК на ВКС с предмет следните въпроси:1. По какъв ред се прекратява еднолично търговско дружество с огранич...


Адв. Валя Гигова, ВАдвС: Проектът за Конституция на ГЕРБ е пълен с грешки и неточности

Актуално / В медиите

Новата Конституция на ГЕРБ е самоцел за свикване на Велико народно събрание и туширане на напрежението, смята представителят на Висшия адвокатски съве...


П О З И Ц И Я на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Актуално / В медиите

Относно: Публично оповестен проект на нова Конституция на Република България от Парламентарната група на ПП „ГЕРБ“


Становище на НАП във връзка с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия

Актуално / В медиите

Националната агенция за приходите публикува на интернет страницата си становище № 20-00-124 от 19.08.2020 г. по Наредбата за обществено осигуряване на...


Отменено решение на АС-Благоевград за вписването на Мариела Георгиева Чуховска

За председатели на АС / Откази за вписване

Висшия адвокатски съвет уведомява, че с решение № 2678 от заседание, проведено на 24.07.2020 г., ВАдвС отменя т. 3 от решение № 305, взето по протокол...


Отказ за вписване от АС - Варна на Ивайло Янков Георгиев

За председатели на АС / Откази за вписване

Препис от протокол №14/06.08.2020 г. от заседание на Съвета на Адвокатска Колегия - Варна


Адвокатурата е против кабинетът и колективни органи да искат тълкувателни решения

Актуално / В медиите

Прекомерното разширяване на кръга субекти, които да могат да искат постановяване на тълкувателни решения от върховните съдилища е необосновано и непра...
Срок за подаване на декларация по образец във връзка със ЗМИП

Актуално / В медиите • Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол...


Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет, за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм

Приложими от адвокатите, когато осъществяват дейност по чл. 4, т.15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари


Протокол № 68/24.07.2020 г.​ от заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 67/10.07.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 68/24.07.2020 г.​ от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 68/24.07.2020 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 67/10.07.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 67/10.07.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Тълкувателно дело ще решава: Ако не е изпълнена уговорката за плащане на цената, купувачът може ли да иска обявяване на договора за окончателен

Актуално / В медиите

Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, да обяви за окончателен по реда и при ус...


Висшият адвокатски съвет прие Единните вътрешни правила по ЗМИП (допълнена)

Актуално / Новини • Актуално / Събития

На последното си заседание Висшият адвокатски съвет прие Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни