Празничната програма започна в 7,30 часа с празнична Света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий в църквата „Св. 40 мъченици“.

След военния ритуал за издигане националното знаме, празничния благослов и поднасянето на венци и цветя на Пирамидата на Независимостта на Архитектурно-музеен резерват „Царевец”, празничното шествие положи гирлянди на паметник „Майка България” с участието на военния оркестър на НВУ „Васил Левски“ и оркестъра на Националната гвардейска част от Архитектурно-музеен резерват „Царевец” до паметник „Майка България”.

„Денят на Независимостта на България има по-дълбоко значение и трябва да се превърне не само в ден на самата независимост, в буквалния смисъл на думата, а да придобие статут на национален и сакрален поглед към независимостта като състояние на духа“. Това пък заяви един от най-добрите познавачи на онези събития - проф. Милко Палангурски, историк и преподавател във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Снимки: адв. Валери Ставрев


МАНИФЕСТ НА КНЯЗ ФЕРДИНАНД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ

По волята на незабавния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданиците на Негово Величество румънския крал, и от юначните българи, на 19 февруарий 1878 година (се) сломиха робските вериги, що през векове сковаваха България, някога тъй велика и славна.

Оттогава до днес, цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о' бозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за културен и икономически напредък; в това отношение нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването й.

Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска.Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и еднакво да желаят.

Фактически независимата ми държава се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи (вериги, б. ред.), с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждане между България и Турция.

Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!
Да живее българският народ!22 септемврий 1908 год.


Фердинанд I


ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ