ВАЖНИ НОВИНИ

Актуално / Новини

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА На 19 септември 2020 г. в гр. Варна се проведе Есенната национална конференция на българската а...


Маските стават задължителни на открито в България от 22 октомври

Актуално / В медиите

Маските стават задължителни и на открито от четвъртък, 22 октомври. Това заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов."За връщането на мярката се...


Може ли дете да се откаже от наследство? Един състав на ВКС казва „да“, а друг – „не“

Актуално / В медиите

Може ли ненавършил пълнолетие да се откаже от наследство? Доскоро по този въпрос въобще нямаше практика на Върховния касационен съд (ВКС), но само год...


Решение на Конституционния съд по искане на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Делото е образувано на 04.03.2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а з...


Вицепрезидентът: Липсва професионална оценка на въздействието на законодателството в България

Актуално / Новини • Актуално / Събития

На честването на 15-годишнината на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ Илияна Йотова изтъкна значимата роля на адвокатурата за утвърждаван...В служба на българското правосъдие и на адвокатурата: История на Съюза на българските адвокати (1920-1944 г.)

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” представи книгата “В служба на българското правосъдие и на адвокатурата: История на Съюза на българск...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - ЕСЕННА сесия 2020 г.

Актуално / Новини

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ УВЕДОМЯВА, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, че изпитъ...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - ЕСЕННА сесия 2020 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ УВЕДОМЯВА, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, че изпитъ...Протокол № 71/18.09.2020 г. от изнесено заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 71/18.09.2020 г. от изнесено заседание на ВАдвС


Протокол № 70/11.09.2020 г.​ от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 70/11.09.2020 г. от заседание на ВАдвСОтказ за вписване от АС - София на Зоя Василева Симонович

За председатели на АС / Откази за вписване

Препис от протокол №28/29.09.2020 г. от заседание на Съвета на Софийската адвокатска колегия


Отказ за вписване от АС - София на Стоян Александров Рътков

За председатели на АС / Откази за вписване

Препис от протокол №28/29.09.2020 г. от заседание на Съвета на Софийската адвокатска колегия


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.10.2020 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.10.2020 г.


Становище, рег. № ПНМД-01-82/2020 г. на Комисията по защита на личните данни относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства пред Висшия дисциплинарен съд и дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии

Актуално / Новини • Актуално / GDPR (General Data Protection Regulation)

Становище, рег. № ПНМД-01-82/2020 г. на Комисията по защита на личните данни относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства...© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни