Документът идентифицира някои от най-важните проблеми като непрецизната уредба на производство по придобиване на правоспособност, липсата на въвеждащо обучение и на правила за задължителното продължаващо обучение, уреждането на адвокатските възнаграждения, противоречивата уредба на формите на съвместно упражняване на адвокатската професия, както и проблеми свързани със самоуправлението на адвокатурата - липсата на законово уреден статут на адвокатурата като юридическо лице, начина на конституиране на органите и др..

Председателят на Висшият адвокатски съвет, Ралица Негенцова, откри Есенната национална конференция на българската адвокатура с думите: “Днес ще разгледаме въпроси свързани с бъдещето на адвокатската професия при съобразяване с достигнатото до сега и нуждата от промени, при които да бъде отчетен, както българският опит, така и този на европейските ни колеги. Дискусиите на този форум ще спомогнат за затвърждаване достойнството и професионализма на българския адвокат и издигане престижа на адвокатурата при защита интересите на гражданите и обществото като цяло”.

Форумът бе приветстван от Кмета на Варна Иван Портних, който подчертава в своя поздравителен адрес: ”Вярвам, че само една компетентна и обединена адвокатура може да изпълнява конституционно вменения си дълг да брани правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, с прецизни и обективни реакции, както по отношение на законодателството, така и по отношение на обществено-политическия живот.”

Областният управител на Варна, Стоян Пасев, отбеляза, че вижда изключителна инициатива в новия председател на адвокатската колегия във Варна, Калина Петрова. Той обеща да продължи да се бори за новата съдебна палата на морската столица.

По повод концепцията на бъдещия закон, Председателят на Варненския окръжен съд Марин Маринов, след като изслуша дебатите, отбеляза: ”Виждам, че се запазва духа на адвокатурата, такава каквато трябва да бъде - да има много мнения, да има свобода, да има варианти, за да има развитие. Надявам се да подредите нещата по такъв начин, че да има и баланс. В годините се нагледахме на доста крайни и диаметрални решения и се научих да мисля повече еволюционно, отколкото революционно.”

Есенната национална конференция на българската адвокатура за първи път беше предавана на живо.