И още:

"Предлаганите промени са изключително опасни, тъй като не само посягат на независимостта на органите на принудително изпълнение (не може да бъде независим орган на принудително изпълнение, който извършва други дейности по възлагане от частноправни субекти), но създават и опасни правни привидности.

Обикновеният гражданин, който е „поканен“ от съдебен изпълнител да изпълни доброволно свое задължение, няма как да прецени дали съдебният изпълнител действа в рамките на своята публичноправна функция (да събира принудително вземания), или по частно възлагане от лице, което претендира да е кредитор", се казва още в становището.

Припомняме, че Висшият адвокатски съвет вече е изразил становище пред 44-тото Народно събрание по законопроекти за изменение на Гражданския процесуален кодекс.


Цялото становище можете да видите от следния линк:

https://www.vas.bg/p/s/t/stanovishte-zidgpk-obedin...

Още по темата:

https://m.offnews.bg/news/Temida_18762/Visshiiat-a...

https://defakto.bg/2020/09/10/%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d...

https://news.lex.bg/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba...

https://legalworld.bg/visshiiat-advokatski-syvet-v...