Протокол № 70/11.09.2020 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 70/11.09.2020 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 75/27.11.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 75/27.11.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 74/20.11.2020 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 74/20.11.2020 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Все пак, изборите в адвокатурата се отлагат с три месеца догодина

Актуално / В медиите

Πpeдcтoящитe дoгoдинa избopи нa yпpaвлeнcĸи opгaни нa aдвoĸaтypaтa – Bиcш aдвoĸaтcĸи cъвeт, Koнтpoлeн cъвeт и Диcциплинapeн cъд ce oтлaгaт c тpи мeceц...

Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следните въпроси:1. В производството по реда на раздел пети, глава трета на Закона за...


АДВОКАТИ-ДОБРОВОЛЦИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Актуално / Новини

По повод 95-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет, на свое заседание, проведено на 20 ноември 2020 г., Висшият адвокатски съвет прие р...


Нови правила позволяват колективните потребителски искове в ЕС

Актуално / В медиите

Правила за колективната защита от нарушения ще позволят на потребители от целия ЕС да подават съвместно искове срещу нарушения на правата им.Новото за...


МС прие: Изцяло електронното връчване на адвокатите се отлага за 1 юли 2022 г., а ЕПЕП – с шест месеца

Актуално / В медиите

Връчването на адвокатите ще се извършва само чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), е приело категорично правителството днес, но е напра...


До 31 януари 2021 г. се удължава срокът на обявената епидемична обстановка

Актуално / Новини

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената епидемична обстановка, считано от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г.Пандемията...


ВАС отмени множество текстове от Наредба № Н-18

Актуално / В медиите

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) - Второ отделение отмени със свое Решение № 14406 от 20.11.2020 г. по адм. дело № 8705 от 201...


Мобилни екипи от адвокати ще помагат на бедни и жертви на домашно насилие

Актуално / В медиите • Актуално / Събития

Мобилни екипи от адвокати и ромски медиатори в Стара Загора, Велико Търново и Варна ще дадат правна помощ на 250 представители на уязвимите социални г...


Заповеди на председатели на съдилища от страната във връзка с работата на съдилищата в условия на пандемия (обновена)

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Както е известно, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира правилата за работа на съдилищата в условията на пандемията з...


Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 27.11.2020 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 27.11.2020 г.


Брой 10/октомври 2020

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Приветствие на адв. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС

Актуално / 95 години Висш Адвокатски Съвет • Актуално / Събития

Честит 22 ноември, празник на българската адвокатура. Тази година се навършват и 95 години от създаването на Закона за адвокатите от 1925 г. на Висшия...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни