ЗАПОВЕД № А-72 от 11.09.2020 г.
pdf, 505 KB
ПРОЕКТ на Наредба № 3 от …….2020 година за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
doc, 566 KB
МОТИВИ към проект на Наредба № 3 от …….2020 година за реда водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
doc, 61 KB
ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО към проект на Наредба № 3 от …….2020 година за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
doc, 43 KB
ДОКЛАД от работната група към Висшия адвокатски съвет, създадена с решение № 1597 от 08.02.2019 г. за изработване на проект на Наредба № 3 …….2020 година за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните...
doc, 59 KB
Справка по чл. 26, ал. 5-ЗНА
pdf, 473 KB
Заповед № А-78 от 20.10.2020 г.
pdf, 412 KB