Историческа справка

Първият опит за цялостна законодателна уредба на адвокатската професия е направен с постановленията на глава Х “За адвокатите”, (чл.181-211) от Закона...


​Указ № 1842 за адвокатурата

Указ № 1842 за адвокатурата, ДВ бр.96 от 3.XII.1976 г.


Указ за адвокатурата

Указ за адвокатурата, ДВ бр.49, 10.VІ.1952г.


Наредба-правилник за начина на избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет

Наредба-правилник за начина на избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет. Утвърдена със Заповед на Министерство на правосъдието от...


Правилник на адвокатската каса, изработен по чл. 35 от закона за адвокатите

Правилник на адвокатската каса, изработен по чл. 35 от закона за адвокатите. Утвърден с Указ № 306 от ІІІ.1949 г., ДВ бр.69 от 26.ІІІ.1949 г.


Закон за адвокатите

Закон за адвокатите. Утвърден с Указ № 26 от 16.Х.1947 г., ДВ бр.257 от 5.ХІ.1947 г.


Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати

Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати. Утвърден с Указ № 218 от 14.VІІ.1938 г., ДВ бр.157 от 21.VІ...


Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите

Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите. Утвърден с Указ № 472 от 5.VІІІ.1936 г., ДВ бр.177 от 8.VІІІ.1936 г.


​Правилник за общата работа и дисциплинарната дейност на адвокатските съвети

Правилник за общата работа и дисциплинарната дейност на адвокатските съвети ДВ бр.42 от 25.V.1934 г.


Правилник за начина за избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет

Правилник за начина за избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет. Утвърден с Указ № 14 от 2.II.1926 г., ДВ бр.260, от 17.II.1926 г.


Закон за адвокатите

Закон за адвокатите. Утвърден с Указ № 49 от 1.VІІ.1925 г., ДВ бр.78 от 8.VІІ.1925 г., изм. и доп. бр.14 от 21.І.1935 г., бр.26 от 5.ІІ.1936 г.


Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 г. ДВ от 1921 г.


​Закон за допълнение на военно-съдебния закон (отдел съдоустройство)

Закон за допълнение на военно-съдебния закон (отдел съдоустройство). Утвърден с Указ № 85 от 21.ХІІ.1921 г., ДВ бр. 225, 1921г.


Закон за държавните адвокати

Закон за държавните адвокати. Утвърден с Указ № 337 от 23.II.1921 г., ДВ бр.272 от 7.III.1921г.


Закон за изменение на чл. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 115 от Закона за устройство на съдилищата

Закон за изменение на чл. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 115 от Закона за устройство на съдилищата. Утвърден с Указ № 73 от 19 ноемв...


Правилник за практическия изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати

Правилник за практическия изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати. Утвърден с Указ № 54 от 1911 г., ДВ бр.192 от 1.ІХ.1911 г.


Временни наставления за службата на държавните адвокати

Временни наставления за службата на държавните адвокати ДВ бр.60 от 17.III.1900 г.


Правилник на Софийския адвокатски съвет

Правилник на Софийския адвокатски съвет. Утвърден с Указ № 26 от 10.II.1899 г., ДВ бр.47 от 3.III.1899 г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни