Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1 юни 2021 г. - 17 февруари 2022 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1 юни 2021 г. - 17 февруари 2022 г.,приет с Решение №305 от 17.02.2022 г. на Висшия адвокатск...

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни