Справка членски внос към 17.07.2018 г.

Справка за дължимия и внесен членски внос от Адвокатските колегии към Висшия адвокатски съвет за 2018 г. към 30.06.2018 г. и към 17.07.2018 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2017 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2016 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.


Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.


Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.

Отчетен доклад на Висшия адвокатски съвет за 2013 г.


© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body