Военно-съдебното ведомство се попълва и с офицери на действителна служба, с висше юридическо образование, които са преминали едногодишен стаж, като командировани при някои от военните или военно-полевите съдилища и са издържали предвидения от закона за съдоустройството кандидатски теоретико-практически изпит.

Военно-съдебните кандидати, след успешно прекарване на първите шест месеца от стажа си, могат да се назначават като изпълняващи длъжности на съдебен следовател, заместник-прокурор или член-съдия.

След успешното завършване на годишния стаж и кандидатския изпит, военно-съдебните кандидати се назначават на щатни длъжности във военно-съдебното ведомство.

Тези военно-съдебни офицери при уволнението им от военна служба, могат да бъдат назначени на съдебни длъжности в гражданското ведомство или да упражняват правото на адвокат само след като прекарат допълнителен стаж от 6 месеца при някои от окръжните съдилища или адвокат.