Протоколи от заседанията на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвСПротокол № 17/09.05.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 16/14.04.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 15/28.03.2022 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 14/17.03.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 13/25.02.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 12/17.02.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 11/03.02.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 10/26.01.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 9/13.01.2022 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 8/16.12.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 7/09.12.2021 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 6/25.11.2021 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 5/11.11.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 4/14.10.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 3/30.09.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 2/16.09.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 1/06.08.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 93/30.07.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни