Адвокати могат да бъдат лица с юридическо образование, които са били кандидати за съдебна длъжност при някой окръжен съдия една година, или са практикували при някой адвокат една година и са издържали предвидения теоретико-практически изпит.

До кандидатски (теоретико-практически изпит) се допускат само онези лица, които са добили от адвокатски съвет, или ако няма такъв, от окръжния съд, добра атестация за поведението им съда и в обществото. От същия се издава уверение, че кандидатът е практикувал една година при адвокат.