Към частта "Не могат да упражняват адвокатска професия" се добавят:

Тези, които са избрани за:

  • общински съветници;
  • окръжни съветници;
  • народни представители, докато трае мандата им. Нарушителите се наказват с лишаване от адвокатско звание завинаги.