Информация за дейността на ВАдвС - 16.06.2018 г. - 12.07.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.06.2018 г. - 12.07.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 19.05.2018 г. - 15.06.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 19.05.2018 г. - 15.06.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 27.04.2018 г. - 18.05.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 27.04.2018 г. - 18.05.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.03.2018 г. - 26.04.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.03.2018 г. - 26.04.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.

Информация за събития и мероприятия за периода 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия - 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия за периода 15.12.2017 г. до 11.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия - 15.12.2017 г. до 11.01.2018 г.

Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет 09.06 2017 г. - 23.06.2017 г.

Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет 09.06 2017 г. - 23.06.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 23.06.2017 г. - 07.07.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 23.06.2017 г. - 07.07.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body