Информация относно предстоящи мерки за подобряване на защитата на ЕАР

Уважаеми колеги,Считано от 02.01.2024 ще бъдат изпълнени мерки по подобряване на защитата на Регистрите на Адвокатурата. Това ще ограничи достъпа на с...

Правила за организация на дейността на Висшия адвокатски съвет

Настоящите правила за организация на дейността на Висшия адвокатски съвет са приети за организиране на текущата дейност на Висшия адвокатсски съвет (з...

Информация за дейността на ВАдвС - 20.03.2020 г. - 21.05.2020 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 20.03.2020 г. - 21.05.2020 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 14.06.2019 г. - 19.07.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 14.06.2019 г. - 19.07.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 13.05.2019 г. - 15.06.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 13.05.2019 г. - 15.06.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 15.03.2019 г. - 17.04.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 15.03.2019 г. - 17.04.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.01.2019 г. - 14.03.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.01.2019 г. - 14.03.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.06.2018 г. - 12.07.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.06.2018 г. - 12.07.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 19.05.2018 г. - 15.06.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 19.05.2018 г. - 15.06.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 27.04.2018 г. - 18.05.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 27.04.2018 г. - 18.05.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.03.2018 г. - 26.04.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.03.2018 г. - 26.04.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.

Информация за събития и мероприятия за периода 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия - 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия за периода 15.12.2017 г. до 11.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия - 15.12.2017 г. до 11.01.2018 г.

Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет 09.06 2017 г. - 23.06.2017 г.

Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет 09.06 2017 г. - 23.06.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 23.06.2017 г. - 07.07.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 23.06.2017 г. - 07.07.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни