Правила за организация на дейността на Висшия адвокатски съвет

Настоящите правила за организация на дейността на Висшия адвокатски съвет са приети за организиране на текущата дейност на Висшия адвокатсски съвет (з...

Информация за дейността на ВАдвС - 20.03.2020 г. - 21.05.2020 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 20.03.2020 г. - 21.05.2020 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 14.06.2019 г. - 19.07.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 14.06.2019 г. - 19.07.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 13.05.2019 г. - 15.06.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 13.05.2019 г. - 15.06.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 15.03.2019 г. - 17.04.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 15.03.2019 г. - 17.04.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.01.2019 г. - 14.03.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.01.2019 г. - 14.03.2019 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.06.2018 г. - 12.07.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 16.06.2018 г. - 12.07.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 19.05.2018 г. - 15.06.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 19.05.2018 г. - 15.06.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 27.04.2018 г. - 18.05.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 27.04.2018 г. - 18.05.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.03.2018 г. - 26.04.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.03.2018 г. - 26.04.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.

Информация за дейността на ВАдвС - 23.02.2018 г. - 22.03.2018 г.

Информация за събития и мероприятия за периода 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия - 12.01.2018 г. - 25.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия за периода 15.12.2017 г. до 11.01.2018 г.

Информация за събития и мероприятия - 15.12.2017 г. до 11.01.2018 г.

Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет 09.06 2017 г. - 23.06.2017 г.

Информация за дейността на Висшия адвокатски съвет 09.06 2017 г. - 23.06.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 23.06.2017 г. - 07.07.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 23.06.2017 г. - 07.07.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни