Критерии на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати

Критериите на Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати са приети с Решение №1106 на заседание на ВАдвС, провeдено на 13.07.2018 г.


Правила за финансово подпомагане - отменени

На заседание на Висшия адвокатски съвет с решение № 145/23.06.2017 г. бяха приети Правила за дейността на ВАдвС за финансово подпомагане на адвокати.П...


Декларация за семейно положение и материално състояние

Декларация за семейно положение и материално състояние


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни